PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tiếp tục chấn chỉnh dạy thêm, học thêm đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) vừa mới ban hành Công văn số 83/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 13/1/2023 về việc tiếp tục chấn chỉnh dạy thêm, học thêm đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Công văn nêu rõ, theo phản ánh của một số người dân, trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố Bắc Kạn có một số tổ chức, cá nhân thực hiện dạy thêm, học thêm đối với cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ngoài nhà trường. Việc làm này đã vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các nội dung trong Công văn số 2352/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 27/10/2021 của Sở GD&ĐT về việc chấn chỉnh dạy thêm, học thêm đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Trong thời gian tới, Sở GD&ĐT sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện dạy thêm, học thêm; phối hợp với chính quyền địa phương, các sở, ngành liên quan kiểm tra các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm./.

Ngọc Tú