PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế
Trong năm 2021, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục tham gia tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhờ đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Xác định hội nhập kinh tế quốc tế là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, tháng 6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 15/6/2021 triển khai thực hiện Quyết định số 721/QĐ-TTg ngày 18/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Ngành chức năng đã biên soạn và xuất bản cuốn Sổ tay tuyên truyền, hướng dẫn thực thi cam kết trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, EVFTA) nhằm tiếp tục cung cấp thông tin, kiến thức kịp thời cho cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh có cái nhìn tổng quan, những điều cần thiết về hai Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.

Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn cũng thường xuyên thông tin, tuyên truyền về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế; tuyên truyền, phổ biến nội dung và các cam kết của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như FTA, EVFTA, CPTPP... Cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, tổ chức và người dân về các yêu cầu kỹ thuật, quy định, thực tiễn về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa và phòng vệ thương mại của các nước đối tác trong các Hiệp định thương mại tự do theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Thường xuyên thông tin về tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới, nhất là trong bối cảnh diễn ra dịch Covid-19 cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh. Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác hội nhập kinh tế quốc tế ngành Công Thương năm 2021.

Sản phẩn ván dán xuất khẩu của Công Ty TNHH Lechenwood Việt Nam tại Khu Công nghiệp Thanh Bình,
huyện Chợ Mới

Nhờ vậy, hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục đạt kết quả khá, là điểm sáng trong phát triển khu vực dịch vụ của tỉnh. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2021 ước đạt 28 triệu USD, đạt 280% kế hoạch và tăng 120% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 20,5 triệu USD, đạt 683% kế hoạch, tăng 173% so với năm 2020; nhập khẩu ước đạt 7,5 triệu USD, đạt 107% kế hoạch, tăng 44% so với năm 2020. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là bột kẽm sun phát, ván dán, đũa gỗ, hoa quả qua sơ chế; mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là ván mỏng, túi giấy, vener, máy móc.../.

Thu Cúc