PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/07/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tiếp tục rà soát, củng cố để đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị người bệnh Covid-19
Sở Y tế mới ban hành Văn bản số 2487/SYT-NVY ngày 21/7/2021 yêu cầu các đơn vị trong ngành tiếp tục rà soát, củng cố để đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị người bệnh Covid-19.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, củng cố năng lực hồi sức cấp cứu về nhân lực, thiết bị, kỹ thuật hồi sức cấp cứu nâng cao, nhất là hệ thống oxy trung tâm theo các nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế.

Trong quá trình triển khai, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc về Sở Y tế để được hướng dẫn nhằm đảm bảo sẵn sàng cho công tác cấp cứu, điều trị Covid-19 theo phương châm 4 tại chỗ./.

Ngọc Tú