PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/09/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép
Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép gây hủy hoại môi trường trên địa bàn tỉnh, hoạt động khoáng sản, lâm sản trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực (Chỉ thị 08).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chỉ thị 08 đã góp phần ngăn chặn được các hành vi phá rừng, khai thác lâm sản trái phép, các khu rừng
nhất là rừng đặc dụng được tăng cường bảo vệ, phát triển tốt 
(Ảnh: 
Một góc rừng trong Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ)

Quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị 08, công tác tuyên truyền về các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản, lâm sản đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể triển khai sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật trong quản lý, khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp. Từ năm 2012 đến nay, các cấp, các ngành đã tổ chức được hơn 7.980 buổi tuyên truyền với hơn 327.200 lượt người tham gia; đã có trên 4.400 tờ rơi tuyên truyền về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng được cấp phát đến người dân…

UBND tỉnh, các đơn vị, địa phương đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý triệt để tình trạng khai thác, vận chuyển, chế biến lâm sản trái phép trên địa bàn. Trong đó, xác định vùng trọng điểm tại các khu rừng đặc dụng và các khu rừng giáp ranh còn nhiều gỗ quý hiếm; rà soát bố trí các trạm kiểm lâm tại vị trí thuận tiện cho công tác quản lý, bảo vệ rừng; đặt sào chắn, barie tại các tuyến đường giao thông trọng yếu trên địa bàn các huyện Chợ Đồn, Bạch Thông, Na Rì và Ba Bể để kiểm soát lâm sản, kịp thời ngăn chặn hoạt động buôn bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật...

Nhằm bảo vệ rừng tận gốc, ngăn chặn các hành vi phá rừng, khai thác lâm sản trái phép, nhất là gỗ quý hiếm trong các khu rừng đặc dụng, UBND tỉnh kịp thời ban hành Quy chế quản lý, sử dụng cưa xăng, phương tiện độ chế tại các khu bảo tồn và Vườn Quốc gia trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, các xã đã cấp giấy chứng nhận sử dụng cho 640 cưa xăng, thực hiện quản lý tập trung được 202 chiếc. Cùng với đó, các ngành chức năng cũng chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý 5.194 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Lâm nghiệp (trung bình mỗi năm giảm khoảng 515 vụ so với giai đoạn trước khi có Chỉ thị số 08). Tổng số tiền phạt xử lý vi phạm hành chính và tiền bán đấu giá tang vật vi phạm đã nộp vào ngân sách nhà nước trên 26 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực khoáng sản, tỉnh đã xây dựng kế hoạch bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và duy trì đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh. Những hành vi khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trái phép được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời. Từ năm 2012 đến nay, UBND tỉnh đã thu hồi 1 giấy phép khai thác vàng sa khoáng, 5 giấy phép khai thác cát sỏi, đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường; tước quyền sử dụng 3 giấy phép khai thác khoáng sản từ 3 - 6 tháng; tổng số tiền thu xử phạt vi phạm hành chính và bán đấu giá tài sản thu giữ từ các đối tượng vi phạm gần 10 tỷ đồng.

Cùng với đó, tỉnh Bắc Kạn đã cùng với các tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Cao Bằng ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản tại các khu vực giáp ranh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh hằng năm đều tổ chức tổng kết và ký kết Quy chế phối hợp công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng khu vực giáp ranh làm cơ sở để cơ quan chuyên môn của tỉnh và các huyện giáp ranh triển khai biện pháp ngăn chặn, xử lý hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản, lâm sản trái phép tại khu vực này.

Với những kết quả đạt được, có thể khẳng định, qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 08, công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động khoáng sản, lâm sản trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với hoạt động khoáng sản, lâm sản được nâng lên rõ rệt. Tình trạng khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn về cơ bản đã giảm số vụ; tính chất, mức độ các vụ vi phạm không còn nghiêm trọng so với trước và đang từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi, dần đi vào ổn định. Công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bảo vệ rừng và các giá trị đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh ngày càng được triển khai thực hiện có hiệu quả./.

Hương Dịu