PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/07/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Các thí sinh tỉnh Bắc Kạn sẽ tham gia thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại tỉnh Cao Bằng
Do số lượng thí sinh đăng ký dự thi THPT đợt 2 ít nên tỉnh Bắc Kạn sẽ không thành lập Hội đồng thi mà xây dựng phương án đưa thí sinh dự thi tại tỉnh Cao Bằng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được tổ chức vào các ngày 7, 8/7/2021; tỉnh Bắc Kạn có 4 thí sinh không thể tham gia thi đợt 1 nên đã chuyển sang đăng ký thi đợt 2. Vì số lượng thí sinh dự thi đợt 2 ít nên tỉnh Bắc Kạn thống nhất không thành lập Hội đồng thi đợt 2 tại tỉnh. Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn đã có Công văn đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng tạo điều kiện cho 4 thí sinh này được tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2 tại tỉnh Cao Bằng. Về phía tỉnh Cao Bằng cũng đã đồng ý với đề nghị của tỉnh Bắc Kạn và yêu cầu các thí sinh tham gia thi thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Về thời gian thi đợt 2 được tổ chức trong 02 ngày thi chính thức là 6 và 7/8/2021, địa điểm thi tại Trường THPT thành phố Cao Bằng, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em thí sinh dự thi đợt 2, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn sẽ đưa, đón và bố trí chỗ ăn, nghỉ trong suốt thời gian dự thi đến khi thi xong./.

Ngọc Tú