PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/07/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tổ chức Giải Báo chí phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính tỉnh Bắc Kạn lần I (năm 2019 - 2021)
Hội Nhà báo vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Giải Báo chí phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính tỉnh Bắc Kạn lần I (năm 2019 - 2021).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thông qua Giải báo chí này nhằm khẳng định và nâng cao vị trí, vai trò, tầm quan trọng của báo chí tỉnh Bắc Kạn đối với công tác phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; động viên, khuyến khích, tạo động lực để hội viên, nhà báo, cộng tác viên nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính trên báo chí của tỉnh Bắc Kạn. Đồng thời ghi nhận và tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tiêu biểu, hiệu quả xã hội tốt về công tác phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính ở tỉnh Bắc Kạn.

Theo Thể lệ, đối tượng tham dự Giải là nhà báo, hội viên, cộng tác viên không vi phạm pháp luật, Quy định đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Nội dung tác phẩm tham dự Giải cần phản ánh việc triển khai, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; phát hiện, đấu tranh, lên án những hiện tượng, hành vi tham nhũng, lãng phí; phản ánh vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.

Tác phẩm tham dự Giải cũng cần phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền những điển hình tiên tiến, kinh nghiệm hay, thành tựu, kết quả, cách làm mới, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí và xây dựng đạo đức liêm chính; ghi nhận, biểu dương, cổ vũ các gương đấu tranh với tham nhũng, lãng phí, bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; phản ánh những khó khăn, thách thức và định hướng đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Bên cạnh đó, tác phẩm tham dự Giải cũng cần chú ý phản ánh việc tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội để phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí; mở rộng dân chủ công khai, minh bạch; đề xuất những giải pháp, ý kiến tốt có hiệu quả nhằm góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và việc tổ chức thực hiện....

Tác phẩm nêu gương điển hình trong nội dung xây dựng đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thực hiện các phong trào thi đua; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế...

Các loại hình báo chí tham dự Giải gồm: Báo in, tạp chí in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Các thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phim tài liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên mục, tọa đàm, điều tra, bút ký báo chí bình luận. Tác phẩm phải bảo đảm tính chính xác, có tính thuyết phục, định hướng dư luận cao, nêu thực trạng, nguyên nhân, giải pháp phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

Mỗi tác giả, nhóm tác giả được tham dự tối đa 5 tác phẩm. Những tác phẩm dự giải đã được trao thưởng ở các cuộc thi khác do địa phương, ngành, hoặc liên ngành ở Trung ương tổ chức vẫn được quyền dự giải nhưng phải có bản sao văn bằng, chứng nhận giải thưởng... kèm theo.

Cơ cấu Giải thưởng gồm: 2 giải A, 4 giải B, 8 giải C. Mức thưởng: Giải A 7.000.000 đồng; giải B 4.000.000 đồng và giải C 2.500.000 đồng.

Ban Tổ chức Giải sẽ tổ chức tổng kết và trao Giải trước ngày 30/12/2021./.