PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục
UBND tỉnh ban hành Công văn số 7050/UBND-VXNV ngày 20/10/2021 chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Trường Cao đẳng Bắc Kạn và UBND các huyện, thành phố tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện/thành phố rà soát các điều kiện để tổ chức cho học sinh tới lớp học trực tiếp đảm bảo an toàn tại các cơ sở giáo dục; phối hợp với ngành Y tế triển khai tiêm đủ liều vắc xin cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên phục vụ.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu rà soát tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên của các trường sau ảnh hưởng của dịch bệnh; bổ sung cơ sở vật chất theo yêu cầu an toàn trường học trong tình hình mới.

Căn cứ phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch theo từng địa bàn cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động hướng dẫn và tham mưu theo thẩm quyền để quyết định tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên cho phù họp với tình hình kiểm soát dịch bệnh tại từng địa bàn theo nguyên tắc khu vực nào kiểm soát được dịch thì chủ động cho học sinh trở lại trường học tập; chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo quy định.

Trường hợp địa phương được xác định dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2, Trường Cao đẳng Bắc Kạn được hoạt động đào tạo trực tiếp nếu bảo đảm các quy định về an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19; nếu được xác định dịch ở cấp độ 3 và cấp độ 4, tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến hoặc kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến theo phương án cụ thể của nhà trường đã được UBND tỉnh chấp thuận.

Ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp với ngành Y tế tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch cho người học theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 8688/BYT-DP ngày 14/10/2021 về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi; triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh; phối hợp chặt chẽ với gia đình theo dõi, quản lý sức khỏe của người học để phòng ngừa, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhằm xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế địa phương phối họp với các cơ sở giáo dục để lên các phương án phòng dịch và xử lý các tình huống phát sinh một cách kịp thời và hiệu quả./.

Hồng Nhung