PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/07/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Toàn tỉnh thành lập thêm 39 hợp tác xã
Xác định được tầm quan trọng của kinh tế tập thể đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, từ đầu năm đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh phát triển các hợp tác xã (HTX) và có các chính sách hỗ trợ, giúp duy trì hoạt động và phát huy hiệu quả HTX, qua đó góp phần giải quyết việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn, ngân sách hạn hẹp nhưng kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX và tổ hợp tác vẫn hoạt động khá ổn định. Số lượng HTX tăng lên, phát triển đồng đều trên khắp các huyện, thành phố với chất lượng hoạt động từng bước được nâng cao.

Từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thăm nắm tình hình phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ các HTX thành lập mới và các HTX hoạt động hiệu quả. Trong 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 39 HTX thành lập mới, đạt 130% kế hoạch, tăng 23 HTX so với cùng kỳ năm 2020; có 03 HTX giải thể. Tổng số HTX trên địa bàn hiện nay là 270 HTX, tăng 68 HTX so với cùng kỳ năm 2020, với tổng vốn điều lệ 267 tỷ đồng và 2.300 thành viên, trong đó có 188 HTX nông nghiệp và 82 HTX phi nông nghiệp.

HTX Thương mại và Dịch vụ Toàn Dân tại xã Nam Cường (Chợ Đồn) được thành lập,
bước đầu hoạt động hiệu quả

Các HTX của tỉnh đã chủ động triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh; triển khai sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực của địa phương, thu hút được thành viên tham gia; các sản phẩm nông sản của các HTX được thị trường đánh giá cao, tiêu thụ tốt. Một số HTX đã tích cực mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, như HTX Tài Hoan, huyện Na Rì đã thực hiện xuất khẩu miến dong đợt 2 sang thị trường Châu Âu với sản lượng 10,5 tấn.

Trước những ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, các HTX thế hiện được vai trò quan trọng trong việc chuyển tải, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến thành viên, người lao động, đặc biệt là các chủ trương, chính sách về phòng, chống và hỗ trợ các đơn vị, cá nhân khó khăn trong đại dịch Covid 19 với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế hộ nông dân và xây dựng nông thôn mới, đồng thời tạo khả năng thích ứng với tác động của đại dịch Covid 19./.

Hương Lan