PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Toàn tỉnh trở về “vùng xanh”
Trong tuần 21 (từ ngày 16 - 22/5), toàn tỉnh trở về “vùng xanh” với kết quả phân loại tất cả 108/108 xã, phường, thị trấn; 8/8 huyện, thành phố đều trở về cấp độ 1.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Những ngày vừa qua, số ca mắc mới Covid-19 đã giảm đáng kể. Đến nay, ngành Y tế đã triển khai tiêm 679.822 liều vắc xin phòng Covid-19; trong đó, người trên 18 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 99,45%; mũi 2 đạt 97,28%; mũi nhắc lại 94,22%.

Người từ 12 - 17 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 97,52%; mũi 2 đạt 95,42%. Người từ 5 đến dưới 12 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 49,24% và mũi 2 đạt 2,36%./.

Ngọc Tú