PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tổng kết công tác báo chí năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
Chiều 06/01/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác báo chí năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đồng chí Hoàng Văn Bảy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Năm 2020 được đánh giá là năm có nhiều sự kiện chính trị, lễ kỷ niệm quan trọng. Đây cũng là năm cả nước nói chung cũng như tỉnh Bắc Kạn phải đối mặt, nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn thách thức, nhất là những tác động tiêu cực và ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19.

Trong bối cảnh đó, công tác chỉ đạo báo chí, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường, thực hiện nhất quán theo phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả, thuyết phục, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Việc chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền được thường xuyên quan tâm thực hiện, đảm bảo về thời gian, nội dung. Công tác quản lý, cung cấp thông tin cho báo chí từng bước được đổi mới, giúp cho các cơ quan báo chí phản ánh đưa tin, tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị quan trọng, các hoạt động nổi bật và các vấn đề mà người dân và dư luận quan tâm.

Hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh tuân thủ đúng tôn chỉ, mục đích, theo đúng định hướng của cơ quan quản lý báo chí. Các cơ quan báo chí chú trọng đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng tin bài, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin, giải trí của Nhân dân. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng đã nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc chống tiêu cực và tham gia phản biện xã hội…, đóng góp tích cực vào việc ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, phục vụ đắc lực các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát biểu trao đổi tại Hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã có các ý kiến tham gia đóng góp đối với dự thảo báo cáo tổng kết; đề xuất thêm những giải pháp trong việc định hướng dư luận của báo chí; hình thức giao ban báo chí; công tác phối hợp truyền thông của các cấp chính quyền, các cơ quan Nhà nước với cơ quan báo chí … để ngày càng nâng cao hơn chất lượng quản lý báo chí cũng như hoạt động báo chí trên địa bàn.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; thách thức của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, tình hình biển Đông, đặc biệt là những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 có thể kéo dài. Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm của công tác báo chí năm 2021 được xác định là phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; sự phối hợp giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý và cơ quan chủ quản báo chí. Các quan báo chí giữ vững tôn chỉ, mục đích, nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, bảo đảm thông tin nhanh, chính xác, kịp thời các sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương. Tập trung tuyên truyền nội dung các nghị quyết quan trọng của Đảng; phản ánh, đưa tin việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại các cơ quan, đơn vị, địa phương … để sớm đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời, tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.  

Bích Huệ