PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
Sáng 28/3, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt văn bản mới của Trung ương. Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương
triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Hội nghị đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023: “Nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động và nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. Nội dung chính của chuyên đề đã được Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ truyền tải một cách sâu sắc, xúc tích và vô cùng sinh động. Mỗi nội dung trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Phó Giáo sư, Tiến sĩ phân tích sâu sắc gắn với thực tiễn công tác để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động và nêu gương xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương mình, góp phần cùng toàn Đảng bộ và Nhân dân hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiếp đó, đồng chí Trần Thị Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo về tình hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên tỉnh Bắc Kạn trong thời gian qua và một số giải pháp cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu gương tại tỉnh Bắc Kạn đã tạo ra nhiều kết quả tích cực trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Hầu hết cán bộ, đảng viên, lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, các ngành và địa phương đã nêu gương về đổi mới tư duy, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do tổ chức phân công, được quần chúng yêu mến, tín nhiệm. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường tỉnh

Hội nghị cũng đã được quán triệt một số văn bản mới của Trung ương, gồm:

Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới.

Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả.

Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới.

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cảm ơn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ đã dành thời gian quý báu và tình cảm đặc biệt để giúp tỉnh Bắc Kạn triển khai học tập các nội dung của chuyên đề được kịp thời, sâu sắc và đạt mục đích, yêu cầu đề ra; ghi nhận, đánh giá cao trách nhiệm của các đồng chí báo cáo viên đã chuẩn bị chu đáo về nội dung, cách trình bày súc tích, nêu bật được những nội dung chính, trọng tâm các văn bản triển khai. Đồng thời đánh giá tinh thần nghiên cứu, học tập của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tại các điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sau Hội nghị, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục tích cực học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo gắn với hành động thực tế để nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt các văn bản đã gửi cho các địa phương, đơn vị; tổ chức nghiên cứu cụ thể hóa các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh bằng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức học tập, quán triệt cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động (chưa được học trực tuyến) thuộc đơn vị quản lý bằng hình thức phù hợp. Phát huy có hiệu quả hoạt động của hệ thống tuyên giáo, dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân đảm bảo đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện quyết liệt các giải pháp thu và chống thất thu ngân sách đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch; quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực; tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, công tác giáo dục- đào tạo; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá phát triển du lịch; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; tăng cường công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, kéo dài, những vấn đề được dư luận quan tâm; làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ, hình thành điểm nóng; đẩy mạnh công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị…/.

Hương Dịu