PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triển khai hệ thống hỗ trợ Trung tâm Điều hành thông minh (IOC)
Ngày 29/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6417/UBND-VXNV chỉ đạo triển khai thí điểm hệ thống hỗ trợ Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tài trợ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thực hiện việc tiếp nhận Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tài trợ. Thời gian triển khai thí điểm bắt đầu từ tháng 11/2020 đến tháng 10/2021.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đề xuất địa điểm lắp đặt hệ thống và chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan triển khai vận hành Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) đảm bảo hiệu quả.

Sau khi kết thúc thời gian thí điểm, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan báo cáo đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện và đề xuất UBND tỉnh hình thức triển khai trong giai đoạn tới.

Tại Công văn, UBND tỉnh giao VNPT Bắc Kạn trực tiếp hỗ trợ, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Bắc Kạn và các đơn vị liên quan triển khai lắp đặt, vận hành hệ thống Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) trong thời gian triển khai thí điểm./.

Hồng Nhung