PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triển khai mô hình Chợ 4.0 - Chợ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh vừa có Công văn đồng ý chủ trương cho triển khai mô hình Chợ 4.0 - Chợ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong năm 2022 - 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông, năm 2022 sẽ triển khai mô hình Chợ 4.0 tại 12 chợ và tiếp tục triển khai tại 50 chợ trong năm 2023.

Các hoạt động chuyển đổi số tại Chợ 4.0 tập trung vào các nội dung: Thanh toán không dùng tiền mặt; đưa các sản phẩm địa phương tại Chợ lên sàn thương mại điện tử; sử dụng các loại hóa đơn, biên lai tại Chợ bằng phương thức điện tử.

Dự kiến triển khai mô hình Chợ 4.0 tại chợ Đức Xuân trong năm 2022

Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, việc triển khai mô hình chợ 4.0 nhằm đưa thanh toán số trở thành công cụ thanh toán chủ yếu đến với người dân từ thành thị đến nông thôn, từ giao dịch trị giá lớn đến những giao dịch trị giá nhỏ trong đời sống hằng ngày, qua đó hình thành các “Công dân số". Mục tiêu đến hết năm 2023, toàn bộ tiểu thương các chợ, các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh được trang bị và sử dụng thành thạo, thường xuyên công cụ thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ triển khai mô hình Chợ 4.0.

Theo lộ trình, đến hết tháng 11/2022, triển khai mô hình Chợ 4.0 tại 60% các chợ theo danh sách ưu tiên năm 2022, theo đó, thực hiện thu các khoản thu dịch vụ của chợ (phí, tiền điện, thuê vị trí…) và chi trả lương cho cán bộ, nhân viên hưởng lương tại chợ bằng hình thức không dùng tiền mặt; đến tháng 12/2022, hoàn thành 100% số Chợ điện tử theo kế hoạch. Năm 2023 sẽ triển khai 100% các chợ còn lại trên địa bàn toàn tỉnh.

Đến hết tháng 11/2022, tối thiểu có 60% các tiểu thương/hộ kinh doanh tại chợ được trang bị quét mã QR Code thanh toán không dùng tiền mặt; 100% các chợ đã triển khai mô hình Chợ điện tử sử dụng các loại hóa đơn, biên lai thu phí tại chợ bằng hình thức điện tử. Mỗi chợ đưa tối thiểu 1 sản phẩm đặc trưng lên sàn thương mại điện tử.

Đến hết tháng 12/2022, phấn đấu 100% các tiểu thương/hộ kinh doanh tại chợ được trang bị bảng mã để khách hàng quét mã QR Code thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo dự kiến, năm 2022, sẽ triển khai mô hình Chợ 4.0 tại các chợ: Đức Xuân, Minh Khai, Sông Cầu, Quang Sơn, các khu vực kinh doanh trên địa bàn phường Sông Cầu, Đức Xuân (thành phố Bắc Kạn); thị trấn Chợ Rã (Ba Bể); thị trấn Nà Phặc (Ngân Sơn); thị trấn Bằng Lũng (Chợ Đồn); thị trấn Yến Lạc (Na Rì); thị trấn Phủ Thông (Bạch Thông); thị trấn Đồng Tâm (Chợ Mới); Bộc Bố (Pác Nặm).

Năm 2023, dự kiến triển khai tại các chợ: Quảng Khê, Yến Dương, Cao Thượng, Chu Hương, Hà Hiệu, Khang Ninh (Ba Bể); Vân Tùng, Thuần Mang, Bằng Vân, Lãng Ngâm, Cốc Đán (Ngân Sơn); Bình Trung, Lương Bằng, Yên Nhuận, Bằng Phúc, Phương Viên, Đông Viên, Đại Sảo, Xuân Lạc, Đồng Lạc, Nam Cường, Yên Thịnh (Chợ Đồn); Hảo Nghĩa, Đổng Xá, Vũ Loan, Cư Lễ, Côn Minh, Quang Phong, Lạng San, Xuân Dương (Na Rì); Sỹ Bình, Quân Bình, Vi Hương, Cao Sơn, Vũ Muộn, Cẩm Giàng (Bạch Thông); Yên Hân, Quảng Chu, Thanh Vận, Như Cố, Nông Hạ, Cao Kỳ, Thanh Mai, Thanh Bình, Mai Lạp (Chợ Mới); Cao Tân, Cổ Linh, Công Bằng, Bằng Thành, Nghiên Loan (Pác Nặm)./.

Bích Huệ