PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/12/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triển khai mô hình xử lý rác thải sinh hoạt gắn với xây dựng nông thôn mới
Để giúp các xã hoàn thiện các tiêu chí về đích nông thôn mới trong năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai mô hình xử lý rác thải sinh hoạt gắn với xây dựng nông thôn mới tại 5 xã.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thu gom xử lý rác thải tại xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020

Cụ thể gồm các xã: Quân Hà (Bạch Thông), Thượng Giáo (Ba Bể), Phương Viên (Chợ Đồn), Thanh Thịnh (Chợ Mới) và Cường Lợi (Na Rì).

Theo đó, tại các xã triển khai mô hình sẽ thành lập Đội Thanh niên tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường với thành phần than gia là đoàn viên, thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ, Hội Nông dân. Đội ngũ này sẽ được tham gia tập huấn, hướng dẫn việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; về kỹ thuật sản xuất các chế phẩm sinh học bằng các nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương và ứng dụng công nghệ vi sinh trong xử lý rác thải hữu cơ gắn với xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, mỗi thôn của 5 xã trên sẽ lựa chọn 1 đoàn viên thanh niên, 1 hội viên Hội Phụ nữ và 1 hội viên Hội Nông dân để làm nòng cốt trong việc thực hành sản xuất chế phẩm sinh học, tiến hành phân loại rác thải tại gia đình và xử lý rác thải hữu cơ bằng chế phẩm sinh học.

Mô hình xử lý rác thải sinh hoạt bằng chế phẩm sinh học được triển khai thí điểm tại các xã trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021 và tiếp tục duy trì hiệu quả trong những năm tiếp theo./.

BH