PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật mời cung cấp báo giá vật tư, hóa chất, sinh phẩm
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có nhu cầu mua vật tư, hóa chất, sinh phẩm. Đề nghị các nhà thầu có kinh doanh hàng hóa cung cấp báo giá cho Trung tâm trước ngày 11/3/2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Báo giá xin gửi về Khoa Dược - Vật tư y tế, theo địa chỉ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn, số 96, tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (tại phòng văn thư trong giờ hành chính).

Thông tin cần liên hệ: Dược sĩ Phạm Thị Đông, số điện thoại 02093810509 hoặc 0914 583 636.

Xem chi tiết danh mục hàng hóa tại đây./.

Ngọc Tú