PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tư vấn giao trực tiếp đề tài/dự án khoa học lĩnh vực lâm nghiệp
Chiều 27/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đã chủ trì 2 cuộc họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp Đề tài “Nghiên cứu nhân giống và gây trồng cây sau sau theo hướng chuỗi giá trị đa mục đích trên địa bàn huyện Ngân Sơn” và Dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng cây hồi tại tỉnh Bắc Kạn”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hội đồng tư vấn giao trực tiếp đề tài “Nghiên cứu nhân giống và gây trồng cây sau sau theo hướng chuỗi giá trị
đa mục đích trên địa bàn huyện Ngân Sơn”

Đề tài “Nghiên cứu nhân giống và gây trồng cây sau sau theo hướng chuỗi giá trị đa mục đích trên địa bàn huyện Ngân Sơn” do Viện Nghiên cứu sinh thái và Môi trường rừng (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam) chủ trì thực hiện trong thời gian 60 tháng với mục tiêu chung: Tuyển chọn được giống cây sau sau chất lượng tốt, sinh trưởng phát triển nhanh, nhân giống và trồng rừng theo chuỗi giá trị đa mục đích; đề xuất đưa cây sau sau vào danh mục các cây trồng lâm nghiệp chính tại tỉnh Bắc Kạn.

Dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng cây hồi tại tỉnh Bắc Kạn” do Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao kỹ thuật lâm sinh chủ trì thực hiện trong thời gian 48 tháng nhằm mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cây hồi bằng các biện pháp kỹ thuật nhân giống, chăm sóc, thâm canh, thu hái.

Sau khi nghe 2 đơn vị chủ trì báo cáo thuyết minh đề cương thực hiện đề tài/dự án, Hội đồng tư vấn đánh giá đã luận giải sự cần thiết của đề tài/dự án; nội dung thực hiện từng đề tài/dự án đã bám sát mục tiêu đề ra; các phương pháp nghiên cứu, thực hiện cơ bản phù hợp với nội dung đề tài/dự án…

Hội đồng tư vấn cũng đã góp ý để các đơn vị chủ trì thực hiện 2 đề tài/dự án hoàn thiện thêm đề cương thuyết minh. Cụ thể, đối với Đề tài “Nghiên cứu nhân giống và gây trồng cây sau sau theo hướng chuỗi giá trị đa mục đích trên địa bàn huyện Ngân Sơn”, Hội đồng tư vấn đề nghị đơn vị chủ trì làm rõ tính đa mục đích của cây sau sau; gọn lại các nội dung chi tiết trong từng nội dung; xem xét lại các thí nghiệm về mật độ, phân bón thực hiện mô hình; làm rõ hiệu quả kinh tế, trách nhiệm các đơn vị phối hợp thực hiện; rà soát kinh phí thực hiện và bố trí phù hợp…  

Hội đồng tư vấn giao trực tiếp dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng suất,
chất lượng cây hồi tại tỉnh Bắc Kạn”

Đối với Dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng cây hồi tại tỉnh Bắc Kạn”, Hội đồng tư vấn đề nghị đơn vị chủ trì làm rõ cơ sở lựa chọn cây trội; sắp xếp lại một số nội dung cho phù hợp, rà soát để giảm bớt một số nội dung chi tiết không cần thiết thực hiện; bổ sung kỹ thuật thu hái, sơ chế, bảo quản quả hồi để khuyến cáo bà con, nâng cao giá trị quả hồi; bổ sung các biện pháp phòng trừ sâu bệnh cho cây hồi; điều chỉnh đơn vị phối hợp thực hiện cho phù hợp…

Kết quả, các Hội đồng tư vấn đã nhất trí giao hai đơn vị chủ trì thực hiện đề tài/dự án chỉnh sửa đề cương theo ý kiến góp ý tại cuộc họp./.

Hương Dịu