PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Từng bước tháo gỡ khó khăn cho giáo dục tiểu học
Hiện nay, công tác giáo dục tiểu học của tỉnh gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên, nhất là từ năm học 2022 - 2023, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) triển khai dạy học môn Ngoại ngữ và môn Tin học bắt buộc cho học sinh lớp 3 theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Trước thực tế đó, ngành GD&ĐT đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, giáo viên trong học tập và giảng dạy.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Một giờ học tại Trường Tiểu học Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Năm học 2022 - 2023, toàn cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh có 114 trường, trong đó có 68 trường tiểu học, 46 trường tiểu học và trung học cơ sở; 197 điểm trường lẻ; 30.914 học sinh, trong đó số học sinh lớp 1 là 5.775, lớp 2 là 6.170 và 6.013 học sinh lớp 3.

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đào Thị Mai Sen, thời gian qua, Sở GD&ĐT đã chủ động tham mưu với cấp có thẩm quyền trong việc triển khai công tác sắp xếp mạng lưới trường, lớp đối với các cấp học nói chung và cấp tiểu học nói riêng. Trên cơ sở đó, ngành GD&ĐT, UBND các huyện, thành phố đã tổ chức quán triệt, triển khai tới đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện; phối hợp rà soát, thống nhất kế hoạch, lộ trình và tổ chức thực hiện việc sáp nhập các trường, lớp, dồn ghép các điểm trường đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, giáo viên trong học tập và giảng dạy. Kết quả thực hiện sắp xếp trường, điểm trường, lớp học đến năm học 2022 - 2023, toàn tỉnh có 296 trường công lập từ cấp học mầm non đến trung học phổ thông và các trung tâm.

Trong 2 năm học 2020 - 2021 và 2021 - 2022, ngành GD&ĐT đã thực hiện tốt, có hiệu quả Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6. Để chuẩn bị cho lớp 3, lớp 7 và lớp 10 theo Chương trình GDPT 2018 trong năm học 2022 - 2023, Sở GD&ĐT phối hợp với UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ để đảm bảo thực hiện Chương trình. Nhờ đó, đa số các môn học đều đảm bảo giáo viên để triển khai thực hiện Chương trình. Tuy nhiên, hiện nay, Ngành còn gặp một số khó khăn về đội ngũ, một bộ phận cán bộ quản lý, giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục 2019, thiếu giáo viên ở một số môn học mới, đặc biệt thiếu giáo viên dạy môn Tin học, Tiếng Anh đối với lớp 3.

Đứng trước những khó khăn đó, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đào Thị Mai Sen cho biết, Sở GD&ĐT đã tham mưu với UBND tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chương trình GDPT 2018; chỉ đạo thực hiện rà soát, sắp xếp, tuyển dụng và bố trí sử dụng đội ngũ phù hợp, hiệu quả; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên triển khai Chương trình sách giáo khoa mới; rà soát, đánh giá, khảo sát năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên. Cùng với đó là rà soát, tuyển dụng, bố trí, sắp xếp đội ngũ theo hướng ưu tiên biên chế để tuyển dụng giáo viên những môn học mới. Linh hoạt bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên hiện có, những khối lớp triển khai thực hiện trước thì ưu tiên đảm bảo đủ số lượng giáo viên theo quy định, thực hiện bố trí giáo viên dạy liên trường, liên cấp; điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu. Đồng thời rà soát nhu cầu tuyển dụng giáo viên thực hiện Chương trình GDPT 2018 từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2024 - 2025 để tiếp tục bố trí, bổ sung biên chế, chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên. Thực hiện rà soát, xây dựng phương án đối với giáo viên Tin học, tiếng Anh, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật), trong đó xây dựng lộ trình cụ thể, phù hợp với địa phương đến hết năm 2030, đặc biệt quan tâm đến năm học 2022 - 2023 nhằm đảm bảo đủ giáo viên giảng dạy, không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên khi thực hiện Chương trình GDPT 2018. Ban hành kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa GDPT mới. Thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác bồi dưỡng tập huấn cho tổ trưởng chuyên môn nhằm đảm bảo theo yêu cầu nhiệm vụ.

Sở GD&ĐT tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với các trường đại học thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên. Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát, thống kê số sinh viên đang theo học hoặc đã tốt nghiệp ngành sư phạm có trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục 2019 và một số ngành không phải sư phạm như tiếng Anh, Tin học, Nghệ thuật để xác định nguồn tuyển dụng giáo viên cho địa phương. Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành phố tổ chức thông báo, niêm yết công khai nhu cầu tuyển dụng giáo viên; thực hiện có hiệu quả công tác phân luồng, tư vấn hướng nghiệp đối với ngành đào tạo giáo viên, đặc biệt là các môn học còn thiếu và gặp khó khăn trong công tác tuyển dụng vì không có nguồn tuyển.

Cùng với những giải pháp nêu trên, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các Phòng GD&ĐT thực hiện rà soát, sắp xếp, bố trí giáo viên dạy liên trường, liên cấp, tuyển dụng, tiếp nhận và cử giáo viên tham gia bồi dưỡng để giảng dạy theo Chương trình của Bộ GD&ĐT. Hiện nay, đối với cấp Tiểu học, toàn tỉnh có 105 giáo viên Tiếng Anh và 12 giáo viên Tin học. Hiện tỉnh còn thiếu nhiều giáo viên môn tiếng Anh, Tin học và đang có nhu cầu tuyển dụng thêm.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT đang xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định chính sách đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các cấp để đáp ứng thực hiện Chương trình GDPT 2018 trên địa bàn tỉnh. Trong đó dự kiến sẽ hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng cho các giáo viên tham gia giảng dạy các môn học mới; đào tạo giáo viên có trình độ đại học, có năng lực tin học, ngoại ngữ, có nguyện vọng trở thành giáo viên giảng dạy các môn Tin học và Công nghệ, Tiếng Anh (dự kiến có 28 giáo viên Tin học, 6 giáo viên Tiếng Anh).

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đào Thị Mai Sen cho biết thêm, ngoài khó khăn về đội ngũ giáo viên, ngành GD&ĐT còn thiếu nhiều phòng bộ môn, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy bộ môn tiếng Anh và Tin học. Trước thực trạng đó, Sở GD&ĐT cũng đã đề nghị UBND các huyện, thành phố rà soát bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để thực hiện Chương trình GDPT 2018. Chỉ đạo các đơn vị, trường học chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho năm học mới; lập kế hoạch chi tiết, cụ thể, tăng cường cơ sở vật chất, sách giáo khoa, thiết bị dạy học. Bên cạnh việc mua sắm đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, các đơn vị cần chú trọng thực hiện phong trào tự làm đồ dùng thiết bị dạy học.

Chuẩn bị cho việc dạy học môn Ngoại ngữ và môn Tin học cho học sinh lớp 3 theo Chương trình GDPT 2018 từ năm học 2022 - 2023, Sở GD&ĐT đã phối hợp với Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố thống nhất và tổng hợp nhu cầu mua sắm trang thiết bị dạy học môn Ngoại ngữ và môn Tin học với kinh phí là trên 37 tỷ đồng, trình Sở Tài chính xem xét tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện./.

Ngọc Tú