PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND huyện Na Rì trả lời kiến nghị của công dân về việc tìm vị trí để xây dựng chợ xã Quang Phong
UBND huyện Na Rì có Công văn số 18/UBND-TCD trả lời công dân Hoàng Ánh Chương, thôn Nà Và, xã Quang Phong, huyện Na Rì về đề nghị tìm vị trí để xây dựng chợ xã Quang Phong, điều chỉnh quy hoạch đất chợ xã thành khu dân cư hoặc bố trí khu tái định cư khác cho người dân.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Sau khi xem xét đề nghị của công dân, UBND huyện Na Rì trả lời như sau:

Về tìm vị trí mới để xây dựng chợ xã và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chợ xã Quang Phong: Theo Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Na Rì đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quvết định số 1605/QĐ-UBND ngày 30/8/2021, khu đất chợ xã Quang Phong được quy hoạch sử dụng vào mục đích làm đất chợ. Hiện nay, UBND huyện có chủ trương đầu tư xây dựng chợ xã Quang Phong để thuận lợi cho việc giao thương, buôn bán của người dân địa phương, do vậy, UBND huyện không xem xét điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đối với khu đất chợ xã Quang Phong.

Về đề nghị tái định cư cho người dân đang sử dụng đất chợ xã: Căn cứ Điều 79 Luật Đất đai năm 2013, Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, việc ông Chương và các hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống trên đất chợ xã Quang Phong di dời tài sản để trả lại mặt bằng cho UBND xã không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất, do vậy, việc ông Chương đề nghị bố trí tái định cư là không có cơ sở xem xét./.

DT