PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND thành phố Bắc Kạn mời tổ chức, cá nhân tham gia thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Sân vận động
UBND thành phố Bắc Kạn có thông báo mời tham gia thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Sân vận động và Quảng trường thuộc Dự án xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Thông báo, địa điểm xây dựng công trình tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Đơn vị tổ chức thi tuyển: UBND thành phố Bắc Kạn.

Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi không hạn chế số lượng tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế trong nước tham gia thi tuyển.

Thời gian đăng ký dự thi và phát hành Hồ sơ mời thi tuyển: Từ ngày 10/6/2022 đến ngày 11/7/2022.

Thời gian nộp hồ sơ dự thi trước 10h ngày 11/7/2022 tại UBND thành phố Bắc Kạn qua Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 168, đường Trường Chinh, tổ 6, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác thi tuyển được Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Bắc Kạn cung cấp miễn phí./.

Thu Cúc (tổng hợp)