PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND thành phố Bắc Kạn trả lời các kiến nghị của cử tri từ trước Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X
UBND thành phố Bắc Kạn vừa ban hành Công văn số 17/UBND-VP ngày 6/1/2023 về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri từ trước Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể như sau:

1. Cử tri xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn phản ánh: “Chính quyền xã thu sổ bìa xanh của người dân trên địa bàn nhưng không thực hiện cấp đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Trả lời:

Năm 2004, UBND tỉnh có dự án thu hồi sổ bìa xanh đã cấp cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Nông Thượng để thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án trên được thực hiện từ năm 2005 đến 2009, đến năm 2009, UBND thành phố đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên toàn địa bàn xã Nông Thượng theo quy định. Tuy nhiên, tại thời điểm thực hiện dự án, có một số ít hộ gia đình, cá nhân chưa lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, do vậy chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay, UBND thành phố vẫn thường xuyên chỉ đạo UBND xã Nông Thượng cập nhật, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân có các thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Do vậy, đề nghị các hộ gia đình chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến UBND xã Nông Thượng để được hướng dẫn thực hiện.

2. Cử tri tổ Khuổi Mật, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn phản ánh: “Ao và đất canh tác của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Minh bị đất đá từ kè sau Trường Trung cấp Y sạt lở, vùi lấp, vấn đề trên đã diễn ra nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điếm, đề nghị xem xét xử lý dứt điểm cho gia đình”.

Trả lời:

Thực hiện Thông báo số 90/TB-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên tại cuộc họp xem xét giải quyết việc sạt lở đất sau Trường Trung cấp Y, ngày 30/5/2019, UBND thành phố Bắc Kạn đã có Văn bản số 801/UBND-XDCB về việc đề xuất phương án xử lý sạt trượt bãi đổ thải sau Trường Trung cấp Y, sau đó UBND tỉnh có Văn bản số 3152/UBND-GTCNXD ngày 4/6/2020 giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý sạt trượt bãi đổ thải sau Trường Trung cấp Y và Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến thời điểm ngày 27/4/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 608/KH&ĐT-KTN về việc đóng góp ý kiến đối với dự thảo văn bản tham mưu, giải quyết đề nghị của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh về xử lý đất bị sạt trượt ở khu bãi đổ thải sau Trường Trung cấp Y. Thực hiện văn bản nêu trên, UBND thành phố có Văn bản số 790/UBND-XDCB ngày 12/5/2022 về việc đóng góp ý kiến đối với dự thảo văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đề nghị UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo./.

Dương Thái