PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021
Nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chủ đề cho các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 là: “Kinh doanh trách nhiệm, tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường mới”.


Điểm trưng bày, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Bắc Kạn tại Công ty
Cổ phần Curcumin Bắc Hà Bắc Kạn, thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn

Các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện trên địa bàn tỉnh trong suốt cả năm 2021, trong đó, tập trung vào các khoảng thời gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng như: Tết dương lịch, Tết Nguyên đán, các mùa mua sắm hoặc các ngày cao điểm mua sắm trên thị trường. Các hoạt động hưởng ứng sẽ được tổ chức tập trung trong tháng 3/2021 và kéo dài hết tháng 5/2021.

Kết thúc đợt cao điểm, các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng cần phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục quan tâm, tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng tại địa phương, đơn vị và trong phạm vi, lĩnh vực hoạt động. Tùy theo đặc điểm, tình hình cụ thể, các doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan có thể xây dựng và thực hiện các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng theo ngày, tuần, tháng để tập trung vào nhóm người tiêu dùng tại địa phương hoặc trong lĩnh vực, phạm vi hoạt động./.

Nông Cúc