PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho đàn vật nuôi vụ Đông Xuân
Ngày 15/01/2021, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 275/UBND-NNTNMT chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho đàn vật nuôi vụ Đông Xuân năm 2020-2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường đôn đốc các địa phương thực hiện tốt nội dung Phương án Phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân năm 2020-2021 được phê duyệt tại Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh. Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Bắc Kạn. Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các huyện, thành phố trình tự, thủ tục để thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh; tổng hợp cáo cáo thiệt hại và nhu cầu kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, trình Sở Tài chính tỉnh thẩm định. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác giám sát dịch đối với các bệnh Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục trâu, bò… để kịp thời tham mưu có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo không để lây lan ra diện rộng. Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật lưu thông ra, vào địa bàn; ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép ra, vào vùng dịch.

UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc Phương án Phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân năm 2020-2021 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh về công tác phòng, chống đói rét và phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi,... Kiện toàn và chỉ đạo Ban Chỉ đạo khẩn trương xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các hộ chăn nuôi thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho đàn vật nuôi theo địa bàn phụ trách. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho đàn vật nuôi. Khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ cho các hộ có lợn bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Tăng cường, củng cố, nâng cao năng lực hệ thống thú y theo chỉ đạo tại Văn bản số 7482/UBND-NCPC ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh để nâng cao công tác tham mưu, thực hiện phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi trên địa bàn. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên thực hiện các biện pháp giám sát dịch bệnh, cập nhật thông tin, báo cáo kịp thời cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; tổ chức triển khai đợt tiêu độc khử trùng thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2021. Duy trì hoạt động kiểm tra thường xuyên của Đội kiểm tra liên ngành của huyện để kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật lưu thông ra, vào địa bàn; ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép ra, vào vùng dịch./.

Nông Cúc