PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh làm việc với Công ty Cổ phần tập đoàn Quế Lâm
Sáng 01/7/2020, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần tập đoàn Quế Lâm về phát triển mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại buổi làm việc, phía tỉnh Bắc Kạn và Công ty Cổ phần tập đoàn Quế Lâm đều khẳng định tỉnh Bắc Kạn có triển vọng rất lớn để phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Hai bên đã thảo luận về những nội dung để chuẩn bị ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác hỗ trợ sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh; trong đó giai đoạn 2020 - 2022, Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm sẽ phối hợp với tỉnh triển khai xây dựng mô hình sản xuất hữu cơ đối với các cây trồng: Mơ, chè, dong riềng, nghệ, bí thơm, gạo Japonica, gạo Bao Thai Chợ Đồn và chăn nuôi lợn an toàn sinh học.  

Ông Khắc Ngọc Bá - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Quế Lâm, Chủ tịch HĐTV Công ty Quế Lâm Phương Bắc và BIOTECH Quế Lâm nhấn mạnh: Bắc Kạn có nhiều điều kiện để phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Tuy nhiên, để thực hiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ thành công, các cơ quan, ban, ngành tỉnh phải vào cuộc quyết liệt; tỉnh cần có chính sách hỗ trợ để thay đổi nhận thức của bà con nông dân trong sản xuất; tỉnh đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ… Phía Công ty sẽ đồng hành với tỉnh trong phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối chủ trì phối hợp với Công ty Cổ phần tập đoàn Quế Lâm, UBND các huyện, thành phố khảo sát lựa chọn địa điểm, diện tích và các điều kiện cần thiết để thực hiện mô hình sản xuất hữu cơ đối với cây mơ, chè, dong riềng, nghệ, gạo Japonica và mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh. UBND các huyện Chợ Mới, Ba Bể, Na Rì, Chợ Đồn phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm khảo sát, lựa chọn địa điểm xây dựng và chỉ đạo triển khai, bố trí nguồn vốn theo quy định từ các chương trình của Trung ương và địa phương thực hiện mô hình sản xuất hữu cơ và cấp chứng nhận hữu cơ cho một số sản phẩm nông nghiệp.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm hỗ trợ tỉnh trong định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với sản xuất, chế biến và tiêu thụ trong nước, tiến tới xuất khẩu. Cử cán bộ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh khảo sát thực trạng để lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình. Trên cơ sở các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tập trung phối hợp xây dựng chuỗi liên kết sản xuất đối với các loại cây trồng chính theo kế hoạch của tỉnh, cùng nhau xây dựng phát triển thị trường tiêu thụ đầu ra sản phẩm nông nghiệp hữu cơ khi đảm bảo các yêu cầu. Hướng dẫn quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, xử lý các chất phế thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp cho bà con nông dân tại các mô hình liên kết. Đánh giá chất đất và tư vấn những loại phân hữu cơ phù hợp với từng loại cây trồng. Kết nối và tư vấn, hỗ trợ tỉnh trong tổ chức, đánh giá, chứng nhận sản phẩm hữu cơ…

Trước khi làm việc với UBND tỉnh, ngày 30/6/2020, Đoàn công tác Công ty Cổ phần tập đoàn Quế Lâm đã thăm một số vùng sản xuất chè, mơ, dong riềng… trên địa bàn tỉnh../.

Hương Dịu