PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/09/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khoá X
Ngày 24/9/2021, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 589/BC-UBND về việc tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X từ các đơn vị, địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, các cơ quan đơn vị, địa phương đã tiếp thu, trả lời 56/56 ý kiến, kiến nghị của cử tri được giao, trong đó: Chế độ chính sách 5 ý kiến; giao thông, xây dựng 17 ý kiến; thủy lợi 3 ý kiến; nông - lâm nghiệp 4 ý kiến; tài nguyên và môi trường 6 ý kiến; điện lực 6 ý kiến; lĩnh vực khác 14 ý kiến./.

Thu Cúc