PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn “Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử” và “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính”
Sáng 25/11/2020, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn “Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử” và “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong thời gian từ 25/11 đến 11/12/2020, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sẽ tổ chức 09 Hội nghị tập huấn “Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử” và “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính”. Đối tượng tham dự Hội nghị tập huấn bao gồm công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham mưu (giải quyết) thủ tục hành chính và lãnh đạo phụ trách các lĩnh vực thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.


Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn 

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được truyền tải các nội dung liên quan bao gồm: Quy định về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và quy trình nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

Hội nghị tập huấn là hoạt động thiết thực, nhằm quán triệt kịp thời nội dung của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương; trang bị kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức đối với phương thức sử dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, từng bước thay đổi nhận thức của người dân, doanh nghiệp về giá trị pháp lý của văn bản điện tử để người dân, doanh nghiệp tin tưởng, lựa chọn. Qua đó, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của tiến trình xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh./.

Đồng Thị Vân