PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Văn phòng UBND tỉnh tổ chức cuộc họp giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Chiều 26/02/2021, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để dự kiến giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự cuộc họp

Tham dự cuộc họp có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh và Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời Văn phòng UBND tỉnh.

Theo kết quả hiệp thương lần thứ nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, Văn phòng UBND tỉnh được giới thiệu 03 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với cơ cấu, thành phần, số lượng:

Lãnh đạo UBND tỉnh 03 người, trong đó cơ cấu kết hợp: Đại biểu tái cử 02 người; đại biểu phụ nữ 01 người; đại biểu dân tộc thiểu số 01 người.

Sau khi nghe Thông báo số 35/TB-MTTQ-BTT ngày 22/02/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn về việc phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và tiêu chuẩn của đại biểu HĐND, các đại biểu dự Hội nghị đã thống nhất giới thiệu 03 lãnh đạo tỉnh tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;

2. Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;

3. Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh./.

Bích Huệ