PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Chiều 27/02/2021, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đinh Quang Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng UBND tỉnh đã được nghe và thảo luận nội dung Báo cáo kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ, Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020, phương hướng năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020, dự toán năm 2021…

Đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp với các dự thảo: Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh; Quy chế bình công A, B, C; Quy chế chi tiêu nội bộ; Danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng…

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng UBND tỉnh cũng đã kiến nghị với các đồng chí lãnh đạo tỉnh chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, cơ quan chuyên môn trong việc nâng cao chất lượng tham mưu các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Kiến nghị với lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, bố trí thêm về nhân lực, không gian làm việc… để cán bộ, công chức của Văn phòng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.  

Thay mặt cho lãnh đạo Văn phòng, Chánh Văn phòng Vũ Đức Chính đã tiếp thu, giải đáp các nội dung kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải đã ghi nhận và chia sẻ với những khó khăn, vất vả trong thực hiện nhiệm vụ của những người làm công tác Văn phòng. Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ sự tin tưởng đội ngũ lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng chính là lực lượng tập trung trí tuệ, các phẩm chất, năng lực đáng tin cậy, phục vụ đắc lực cho tập thể lãnh đạo UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn và đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng tiếp tục đoàn kết, thực hiện tốt hai chức năng, hai phần việc.

Trước hết là nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, tăng tính phản biện đối với dự thảo các quyết định, tờ trình, chương trình, kế hoạch, quyết định… do các sở, ngành chức năng tham mưu để ngày càng đảm bảo hơn về tính pháp lý, tính thực tiễn. Tham mưu xây dựng và duy trì thực hiện hiệu quả Quy chế làm việc của UBND tỉnh, đồng thời đôn đốc, nhắc nhở các sở, ngành, địa phương thực hiện theo đúng Quy chế. Tham mưu duy trì và nâng cao hiệu quả các phiên họp định kỳ của UBND tỉnh, các cuộc họp giao ban hằng tuần, hằng tháng, hằng quý của lãnh đạo UBND tỉnh. Trong công tác phục vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp, đảm bảo kịp thời, chu đáo. Tăng cường mối liên hệ chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng đã bầu Ban Thanh tra nhân dân gồm 03 đồng chí./.

Bích Huệ