PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
Tiếp tục thực hiện các bước theo quy định tại Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 27/02/2021, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng.

Dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vũ Đức Chính, các cử tri tham dự Hội nghị đã được giới thiệu danh sách dự kiến người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (theo kết quả cuộc họp ngày 26/02/2021), gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;

2. Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;

3. Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cử tri cũng được nghe về tiêu chuẩn của đại biểu HĐND và những trường hợp không được ứng cử đại biểu HĐND; nghe tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử.

Các cử tri tham dự Hội nghị đã phát biểu các ý kiến nhận xét đối với các đồng chí ứng cử. Hội nghị đã tiến hành biểu quyết với kết quả, 100% số cử tri có mặt nhất trí với danh sách giới thiệu 03 lãnh đạo tỉnh là Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026./.

Bích Huệ