PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ công bố xã Yên Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ
Sáng 24/5, UBND huyện Chợ Đồn tổ chức Lễ công bố xã Yên Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Dự lễ công bố có các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Dược Trung - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nông Quang Nhất - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền
và Nhân dân xã Yên Thịnh

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ quan trọng, xã Yên Thịnh đã được quan tâm, đầu tư, dành nhiều nguồn lực để thực hiện Chương trình. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội từng bước được đầu tư, nổi bật là hệ thống giao thông nông thôn, trường học, các thiết chế văn hóa - thể thao tạo một diện mạo mới cho xã. Đến nay, Yên Thịnh có trên 13 km đường giao thông nông thôn được bê tông; hơn 14 km kênh mương nội đồng được kiên cố hóa. Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; chợ, nhà văn hóa xã, thôn đều cơ bản được xây mới hoặc sửa chữa để đảm bảo đạt chuẩn. Xã không còn nhà tạm, dột nát, có 82,4% số nhà ở dân cư đạt chuẩn theo quy định; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,27%; bình quân thu nhập năm 2021 đạt 36 triệu đồng/người. Đến hết năm 2021, xã đã đạt 19/19 tiêu chí NTM.

Chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và bà con Nhân dân xã Yên Thịnh về đích NTM, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ghi nhận, kết quả này là sự cố gắng, chung sức, đồng lòng, tinh thần đoàn kết của toàn xã. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã Yên Thịnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để người dân chủ động, tích cực tham gia xây dựng NTM, giữ vững các tiêu chí đã đạt và xây dựng NTM nâng cao. Tăng cường phát triển sản xuất, cơ cấu lại ngành Nông nghiệp trên cơ sở đẩy mạnh hợp tác, liên kết gắn với thị trường để nâng cao giá trị sản phẩm. Chú trọng thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, phát huy các giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc của địa phương. Khai thác hiệu quả các công trình đã đầu tư, tiếp tục huy động mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội để nâng cao hơn nữa đời sống Nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM cho xã Yên Thịnh

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đã trao Cờ thi đua của Chính phủ và trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM cho xã Yên Thịnh. UBND huyện Chợ Đồn khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng NTM năm 2021./.

Hương Lan