PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_ThuTucHanhChinh

Danh sách thủ tục hành chính
TỔNG SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 4049
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vựcTệp tin
1 Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa - TT Và DL Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
2 Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa - TT Và DL Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
3 Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa - TT Và DL Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
4 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa - TT Và DL Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
5 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa - TT Và DL Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
6 Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của UBND tỉnh) Sở Văn hóa - TT Và DL Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
7 Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của UBND tỉnh) Sở Văn hóa - TT Và DL Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
8 Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của UBND tỉnh) Sở Văn hóa - TT Và DL Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
9 Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng Sở Văn hóa - TT Và DL Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
10 Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Sở Văn hóa - TT Và DL Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
11 Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của UBND tỉnh) Sở Văn hóa - TT Và DL Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
12 Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Sở Văn hóa - TT Và DL Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
13 Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) Sở Văn hóa - TT Và DL Điện ảnh
14 Cấp giấy phép phổ biến phim: (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản suất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến) Sở Văn hóa - TT Và DL Điện ảnh
15 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa - TT Và DL Di sản văn hóa
16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa - TT Và DL Di sản văn hóa
17 Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa - TT Và DL Di sản văn hóa
18 Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa - TT Và DL Di sản văn hóa
19 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Sở Văn hóa - TT Và DL Di sản văn hóa
20 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Sở Văn hóa - TT Và DL Di sản văn hóa
12345678910...