PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
2026 là Năm quốc tế phụ nữ làm nông nghiệp
Ngày 2/5, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua Nghị quyết chọn năm 2026 là Năm quốc tế phụ nữ làm nông nghiệp. Nghị quyết do nhóm nòng cốt gồm Mỹ, Argentina, Colombia, Pháp, Italy, Nhật Bản, Morocco, Peru, Philippines và Việt Nam đề xuất và được 126 nước đồng bảo trợ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngày 2/5, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua Nghị quyết chọn năm 2026 là Năm quốc tế phụ nữ làm nông nghiệp. Nghị quyết do nhóm nòng cốt gồm Mỹ, Argentina, Colombia, Pháp, Italy, Nhật Bản, Morocco, Peru, Philippines và Việt Nam đề xuất và được 126 nước đồng bảo trợ.

Nghị quyết kêu gọi các nước và tổ chức quốc tế liên quan triển khai các hoạt động thiết thực trong năm 2026 nhằm nâng cao nhận thức xã hội về các rào cản, thách thức mà phụ nữ làm nghề nông phải đối mặt, đồng thời khuyến khích chính phủ các nước đưa ra các chính sách, giải pháp để nâng cao bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Với Việt Nam, phụ nữ chiếm 50% lực lượng lao động làm việc trong ngành nông nghiệp và gần 80% trong các hợp tác xã, đóng góp hết sức quan trọng cho sự phát triển của một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Trong những năm qua, Việt Nam đã có nhiều chính sách thiết thực để hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi và nâng cao vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Qua việc tham gia nhóm nòng cốt xây dựng và giới thiệu Nghị quyết, Việt Nam đóng góp tích cực vào quá trình thương lượng và thúc đẩy sáng kiến nhiều ý nghĩa này được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua bằng đồng thuận./.

Theo dangcongsan.vn