PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 49 từ 27/11/2023 đến 03/12/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Thường trực Tỉnh ủy08:00Dự kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Hội trường tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)