PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 28 từ 13/07/2020 đến 19/07/2020
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du07:30Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủyPH Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du13:30Họp duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh PH Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Phó Bí thư Thường trực Hoàng Duy Chinh07:30Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủyPH Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Phó Bí thư Thường trực Hoàng Duy Chinh13:30Họp duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh PH Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Phó Bí thư Thường trực Hoàng Duy Chinh15:00Họp BCĐ quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị PH Ban Tổ chức Tỉnh ủy

(Lịch thay đổi được tô đỏ)