PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 12 từ 13/03/2023 đến 19/03/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh08:30Dự Lễ kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt trí thức và 40 năm thành lập Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật Việt NamHà Nội
Thường trực Tỉnh ủy14:00Đi công tác tại tỉnh Nghệ An

(Lịch thay đổi được tô đỏ)