PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 3 từ 11/01/2021 đến 17/01/2021
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Thường trực Tỉnh ủy14:00Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ngân hàng tỉnh Bắc Kạn năm 2021PH tầng 3, Ngân hàng Chính sách tỉnh
Thường trực Tỉnh ủy15:30Dự họp công bố kết quả khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành tỉnh Bắc Kạn năm 2020PH trụ sở HĐND-UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)