PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 33 từ 10/08/2020 đến 16/08/2020
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du07:30Làm việc tại cơ quan (cả ngày)Trụ sở Tỉnh ủy
Phó Bí thư Thường trực Hoàng Duy Chinh07:30Làm việc tại cơ quan (cả ngày)Trụ sở Tỉnh ủy

(Lịch thay đổi được tô đỏ)