PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 4 từ 17/01/2022 đến 23/01/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh08:00Đi kiểm tra và chúc Tết tại Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Bắc Kạn Thành phố Bắc Kạn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh08:00Đi kiểm tra và chúc Tết tại Bộ CHQS tỉnh Thành phố Bắc Kạn

(Lịch thay đổi được tô đỏ)