PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 15 từ 05/04/2021 đến 11/04/2021
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Thường trực Tỉnh ủy08:00Kiểm tra công tác cơ sở

(Lịch thay đổi được tô đỏ)