PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 39 từ 19/09/2022 đến 25/09/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Thường trực Tỉnh ủy08:00Dự Hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ Hội trường lớn của tỉnh
Thường trực Tỉnh ủy14:00Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phòng họp số 1, Trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy

(Lịch thay đổi được tô đỏ)