PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/01/2016
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử và chuyên mục Hỏi - Đáp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Kạn

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Để kịp thời tiếp nhận các nội dung liên quan đến công tác cán bộ, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính, đối ngoại, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể của cấp ủy; những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Kạn công bố đường dây nóng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, địa chỉ hộp thư điện tử và chuyên mục “Hỏi đáp” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

1. Số điện thoại đường dây nóng: 0911.390.909

2. Địa chỉ hộp thư điện tử: tinhuy@backan.gov.vnubnd@backan.gov.vn 

3. Chuyên mục “Hỏi đáp” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn:

Phần Tỉnh ủy Bắc Kạn trả lời tại địa chỉ: https://backan.gov.vn/pages/hoi-dap.aspx?itemid=63db30f3-7628-4d67-8bb2-313eb3d3ce35

Phần Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn trả lời tại địa chỉ: https://backan.gov.vn/pages/hoi-dap.aspx?itemid=2ebffb0f-6747-4ec3-b9f8-e2d2274df485

Mọi tổ chức, cá nhân có thể gửi thông tin, câu hỏi qua số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử hoặc tại chuyên mục Hỏi - Đáp trên Cổng TTĐT tỉnh./.

 
 

 PublishingPortal - Block_TinTuc_TinLienQuan

TIN BÀI MỚI