PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
30 người trúng thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý II và quý III năm 2022
Theo Thông báo số 1861/TB-CTBCA ngày 2/11/2022 của Cục Thuế tỉnh về kết quả quay thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được tổ chức vào ngày 2/11/2022, đã có 30 người trúng thưởng trong quý II/2022 và quý III/2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Kết quả trúng thưởng được Cục Thuế tỉnh công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh tại địa chỉ https://baccan.gdt.gov.vn, trên tài khoản Zalo, Fanpage Cục Thuế tỉnh và trên Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bắc Kạn.

Để đảm bảo quyền lợi trúng thưởng, cá nhân, hộ kinh doanh phải xuất trình hồ sơ, chứng minh đủ điều kiện nhận thưởng với Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn (qua Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, số điện thoại 0209 3870713) chậm nhất ngày 8/11/2022.

Cục Thuế tỉnh sẽ tổ chức trao thưởng cho các cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện nhận thưởng chậm nhất là ngày 15/11/2022 theo các hình thức đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho người có hóa đơn được lựa chọn trao thưởng./.

Thu Cúc