PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
4 đơn vị hoàn thành vượt mức thu ngân sách năm 2022
Năm 2022, HĐND tỉnh giao dự toán thu ngân sách 820 tỷ đồng; trong đó thu nội địa 800 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 20 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, đã có 4 đơn vị hoàn thành vượt mức thu ngân sách.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các cơ sở chế biến gỗ phát triển góp phần tăng thu ngân sách cho huyện Chợ Mới

Tính đến hết ngày 15/11/2022, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh được trên 664,4 tỷ đồng, đạt 90,2 dự toán trung ương và 83,1% dự toán tỉnh giao, bằng 99,5% so với cùng kỳ; đã có 4/10 đơn vị thực hiện dự toán thu đạt và vượt dự toán. Trong đó, Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế, Văn phòng Cục Thuế có số thu đạt trên 46.2 tỷ đồng, đạt 177,8% dự toán tỉnh giao, bằng 213% so với cùng kỳ; huyện Ba Bể đạt trên 47,6 tỷ đồng, đạt 123,8% dự toán, bằng 201,2% so với cùng kỳ; huyện Bạch Thông thu đạt trên 16,8 tỷ đồng, đạt 112,1% dự toán, bằng 111,2% so với cùng kỳ; huyện Chợ Mới thu trên 16,4 tỷ đồng, đạt 109,4% dự toán, bằng 106,6% so với cùng kỳ.

Đối với các đơn vị còn lại, Cục Thuế tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với UBND các huyện, thành phố, các ngành chức năng có liên quan của tỉnh, đồng thời tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các đơn vị trực thuộc tăng cường các biện pháp, giải pháp đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách nhà nước các tháng cuối năm; tích cực, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2022 được UBND tỉnh giao./.

Hương Lan