PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/01/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chợ Mới: Hơn 100 ha cây trồng được cấp giấy chứng nhận VietGAP
Nhờ đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đến nay, huyện Chợ Mới có hơn 100 ha cây trồng được cấp giấy chứng nhận VietGAP.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Người dân xã Mai Lạp chú trọng phát triển cây cam theo hướng VietGAP

Khai thác tiềm năng đất đai, khí hậu tại địa phương, thời gian qua, huyện Chợ Mới tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, triển khai các dự án, mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP và triển khai hỗ trợ chính sách sản xuất truyền thống sang canh tác theo hướng VietGAP. Nhờ đó, đến nay, huyện có hơn 100 ha cây trồng được cấp giấy chứng nhận VietGAP, trong đó có 63,6 ha cây chè, 30 ha cây mơ và 10 ha cây cam.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc sản xuất theo hướng VietGAP giúp tạo ra các sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng, bảo vệ môi trường, sức khỏe người tiêu dùng và truy xuất được nguồn gốc của sản phẩm. Ðặc biệt, sản xuất theo hướng VietGAP sẽ tiết kiệm được chi phí do sử dụng các nguồn vật tư đầu vào, quản lý sản xuất hiệu quả hơn thông qua đánh giá nội bộ và cải tiến các điểm chưa phù hợp trong hệ thống quản lý, từ đó làm tăng hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người nông dân./.

Ngọc Tú