PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc để các dự án đầu tư ngoài ngân sách sớm được triển khai
Sáng 29/11, tại cuộc họp Tổ công tác đặc biệt giải quyết tồn tại, vướng mắc các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh thường kỳ tháng 11/2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên kiêm Tổ phó Tổ công tác đặc biệt yêu cầu các sở, ngành chủ động phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc để các dự án đầu tư ngoài ngân sách sớm được triển khai.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu dự cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại cuộc họp, hiện trên địa bàn tỉnh có 3 dự án đang thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động, gồm: Dự án khu dân cư Đức Xuân 4, thành phố Bắc Kạn; Dự án khu đô thị Bắc Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn và Dự án khu dân cư sau đồi Tỉnh ủy.

Đối với Dự án thuỷ điện Thác Giềng 2 (thuộc Dự án Thác Giềng 1 và 2) đã được UBND huyện Chợ Mới phê duyệt phương án bồi thường, tuy nhiên đến nay, Nhà đầu tư vẫn chưa chuyển tiền để chi trả với lý do khó khăn về tài chính. Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm bảo tồn gen và phát triển bò Mông đang giải quyết vướng mắc trong hoạt động đầu tư không thuộc phạm vi được chấp thuận chủ trương đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt. Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Cẩm Giàng đã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Cụm Công nghiệp Thanh Thịnh, nhà đầu tư đã trình Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ và tiến hành xong công tác thống kê, kiểm đếm.

Ngoài 7 dự án nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh bổ sung thêm 4 dự án, gồm: Dự án mỏ quặng sắt Bản Phắng 1, xã Trung Hoà, huyện Ngân Sơn; Dự án đầu tư tuyển chì - kẽm Chợ Đồn; Dự án đầu tư xây dựng nhà máy luyện chì công suất 5.000 tấn/năm; Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy sản xuất chì kim loại Bắc Kạn 20.000 tấn/năm… vào danh sách những dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách tồn tại, vướng mắc trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên yêu cầu các thành viên Tổ công tác đặc biệt theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát, đôn đốc, phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án và quyết liệt, chủ động, kịp thời tháo gỡ nhanh nhất những khó khăn, vướng mắc về các thủ tục liên quan thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát tình hình thực hiện tất cả các dự án đầu tư ngoài ngân sách, phân nhóm các dự án cần hỗ trợ về thủ tục để thúc đẩy tiến độ nhóm các dự án còn tồn tại, vướng mắc cần giải quyết; UBND các huyện căn cứ vào tình hình thực tiễn triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại địa phương chủ động rà soát, phối hợp với ngành chức năng giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư triển khai dự án theo thẩm quyền.

Đối với những dự án đang thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, nghiên cứu thực hiện các thủ tục thu hồi dự án theo quy định. Những dự án còn lại, các sở, ngành liên quan tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ chính quyền địa phương, nhà đầu tư thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục về đầu tư theo quy định.../.

Thu Cúc