PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/04/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình kiểm tra tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại Ngân Sơn
Chiều 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đi kiểm tra tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Ngân Sơn. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu dự buổi làm việc

Theo báo cáo của huyện Ngân Sơn, năm 2024, tổng số kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của huyện là trên 206.657 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư trên 95.311 triệu đồng, vốn sự nghiệp trên 111.345 triệu đồng, bao gồm vốn thực hiện năm 2024 và vốn năm 2022, 2023 chuyển sang.

Tiến độ giải ngân đến nay nhìn chung còn chậm. Tính đến ngày 15/4/2024, huyện giải ngân được 10.503 triệu đồng, đạt 5,08% kế hoạch, trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giải ngân đạt 8,39%; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 2,12%; Chương trình mục tiêu quốc gi xây dựng nông thôn mới chưa giải ngân.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, huyện triển khai thực hiện 7 dự án năm 2024, hiện nay đang thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo (với 16 công trình khởi công mới và 12 công trình chuyển tiếp), giải ngân đạt 12,53%. Các dự án còn lại đang triển khai các thủ tục lập dự toán nên chưa có khối lượng giải ngân.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, việc huy động các nguồn lực chưa đáp ứng được nhu cầu thực hiện Chương trình, dẫn tới khó khăn trong thực hiện hoàn thành các tiêu chí về cơ sở hạ tầng và các tiêu chí cần nguồn lực về vốn.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tập trung thực hiện 8 dự án với các tiểu dự án, tiến độ còn chậm. Theo lãnh đạo địa phương, do Luật Đấu thầu mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024, các văn bản hướng dẫn còn chung chung, chưa được tập huấn, gây khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Một số nội dung thông tư ban hành không đề cập hướng dẫn trực tiếp mà đề cập tới các văn bản hướng dẫn áp dụng liên quan, gây khó khăn trong việc tìm kiếm văn bản và việc liên kết văn bản ở cấp cơ sở. Hơn nữa, nguồn vốn sự nghiệp được phân bổ rất lớn, trong quá trình triển khai tại cơ sở còn lúng túng khi áp dụng các văn bản quy định, hướng dẫn tổ chức thực hiện, do đó tiến độ thực hiện còn chậm, tỷ lệ giải ngân đạt thấp.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành đã cùng trao đổi, làm rõ một số nội dung còn vướng mắc cho địa phương, trong đó hướng dẫn thực hiện các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn. Đối với nguồn vốn sự nghiệp, các sở, ngành đề nghị huyện sớm triển khai các mô hình dự án, các sở, ngành sẽ thường xuyên hướng dẫn địa phương trong quá trình thực hiện.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của huyện Ngân Sơn đã đạt được kết quả bước đầu, đồng thời đề nghị huyện quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo huyện tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, có giải pháp cụ thể để thực hiện các Chương trình; thường xuyên kiểm tra thực tế tại các đơn vị, qua đó tháo gỡ khó khăn cho các địa phương. UBND huyện giao chỉ tiêu giải ngân cho từng đơn vị để làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm. Tập trung thực hiện ngay nhiệm vụ đối với chương trình giảm nghèo tại các xã đã phê duyệt dự án. Các xã khác cần tập trung quyết liệt để triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch.

Chương trình nông thôn mới còn khó khăn về huy động nguồn lực, đề nghị huyện tổng hợp, báo cáo các ngành có liên quan để xem xét tháo gỡ.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đề nghị đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt dự án; tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân tạo sự đồng thuận trong thực hiện Chương trình.

Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/1/2024 của Quốc hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã rà soát các dự án có khả năng giải ngân được, số kinh phí còn dư không có khả năng giải ngân, tổng hợp báo cáo UBND huyện để báo cáo UBND tỉnh thực hiện điều chỉnh…


Đoàn công tác làm việc tại xã Hiệp Lực

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Hiệp Lực. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã tập trung thực hiện nhiệm vụ, khắc phục khó khăn về nhân lực, thường xuyên kiểm tra nắm tiến độ, đôn đốc thực hiện Chương trình, phấn đấu đạt kết quả cao nhất./.

Hương Lan