PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023
Thường trực Tỉnh ủy vừa có Công văn yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể đoạn qua xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện
(Ảnh chụp thời điểm tháng 9/2022)

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 17/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 1076/CĐ-TTg ngày 10/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo có liên quan của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giải ngân vốn đầu tư công. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh ngay các tồn tại, hạn chế; kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn một cách hiệu quả. Yêu cầu người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để hoàn thành các thủ tục đầu tư, nâng cao tính sẵn sàng và tính khả thi để giải ngân vốn của dự án ngay sau khi được giao kế hoạch vốn năm 2023. Phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các thủ tục đầu tư dự án. Tăng cường công tác hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2022. Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, nâng cao tính sẵn sàng để giải ngân vốn của dự án ngay sau khi được giao kế hoạch vốn năm 2023 tại địa phương mình./.

Hương Dịu