PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
DDCI - Thước đo đánh giá năng lực điều hành của cơ quan nhà nước
Năm 2021 là năm thứ 4 liên tiếp tỉnh Bắc Kạn thực hiện khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành (DDCI). Kết quả Chỉ số DDCI thực sự là thước đo đánh giá của doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh về năng lực điều hành kinh tế và chất lượng môi trường kinh doanh của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chợ Đồn có 3 năm dẫn đầu bảng xếp hạng ở cấp huyện, thành phố 
(Ảnh: Cán bộ tại bộ phận Một cửa huyện Chợ Đồn hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính)

Theo đánh giá của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Đề án xây dựng Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh và Kế hoạch khảo sát đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp về môi trường đầu tư và kinh doanh của cấp huyện, thành phố và các sở, ngành tỉnh Bắc Kạn qua 4 năm triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả ban đầu rất tích cực, được các đơn vị, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh ghi nhận. Việc khảo sát nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người có thẩm quyền tại mỗi sở, ban, ngành, huyện, thành phố thay đổi tư duy từ việc quản lý nhà nước sang phục vụ, đồng hành, kiến tạo, hành động, đúng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Bắc Kạn.

Công tác xây dựng Bộ chỉ số và khảo sát Chỉ số DDCI nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo PCI tỉnh Bắc Kạn. Chỉ số DDCI của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố đã góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Hiệp hội Doanh nghiệp cũng đánh giá, Chỉ số DDCI đã thực sự trở thành thước đo đánh giá của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh về năng lực điều hành kinh tế và chất lượng môi trường kinh doanh của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Kết quả khảo sát DDCI đã đem lại những hiệu quả hết sức tích cực, ngày càng khẳng định là một chỉ số uy tín, minh bạch, được tỉnh và các huyện, thành phố, sở, ban, ngành dùng làm dữ liệu tham khảo để đề ra giải pháp, nhiệm vụ nhằm khắc phục những mặt còn hạn chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Qua 4 năm triển khai thực hiện với 4 đợt khảo sát đã ghi nhận chuyển biến của các địa phương, đơn vị. Huyện Chợ Đồn có 3 năm dẫn đầu bảng xếp hạng ở cấp huyện, thành phố. Đây cũng là đơn vị đứng đầu trên bảng xếp hạng DDCI toàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021. Điều này thể hiện nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh qua các năm của huyện. Hầu hết điểm các chỉ số thành phần của huyện đều được doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh đánh giá ở mức cao nhất so với các huyện còn lại.

Huyện Ba Bể năm 2021 vươn lên xếp vị trí thứ hai trong tổng số 8 huyện, thành phố. Các năm trước, huyện Ba Bể luôn nằm trong tốp sau của bảng xếp hạng. Tuy nhiên, trong năm 2021, với những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh rất tích cực và hiệu quả, vị trí xếp hạng của huyện đã tăng 5 bậc, là 1 trong 2 huyện có sự biến động tích cực nhất về thứ hạng. Kết quả tạo động lực để cho huyện Ba Bể tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh trong các năm tiếp theo.

Bảng xếp hạng các đơn vị cao nhất, thấp nhất trong 4 năm khảo sát Chỉ số DDCI

Ở nhóm các sở, ban, ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị có vị trí xếp hạng tốt nhất trong nhóm. Từ năm 2018 đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đều nằm trong nhóm các sở, ban, ngành có vị trí xếp hạng cao; năm 2021 tăng 2 bậc xếp hạng. Các chỉ số thành phần của Sở đều được các doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh đánh giá cao.

Sự chênh lệch về điểm số của các cơ quan ngành dọc được khảo sát có sự chênh lệch ít nhất trong 3 khối với 9,52 điểm, nhưng điểm số của các cơ quan Trung ương chưa thực sự cao so với các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành. Năm 2021, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã giảm 3 bậc xuống vị trí 4/7, cắt đứt chuỗi 3 năm liên tiếp đứng đầu nhóm cơ quan, ban ngành dọc của Trung ương. Trong khi đó, Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn là đơn vị mới tham gia khảo sát nhưng đã đạt được vị trí đầu bảng xếp hạng ngay trong lần đầu tham gia. Cục Thuế tỉnh xếp hạng 2/7 đơn vị, tăng 5 bậc so với năm 2020. Đây là sự ghi nhận cho nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh của đơn vị trong suốt một năm vừa qua.

Qua 4 năm triển khai, Hiệp hội đã tiến hành khảo sát với rất nhiều doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh. Số lượng phản hồi khảo sát qua các năm đều đạt tỷ lệ cao, thể hiện trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trong việc phản ánh tâm tư, nguyện vọng với các cơ quan quản lý nhà nước. Năm nay, việc thực hiện khảo sát được thực hiện trực tuyến giúp giảm chi phí và thời gian thực hiện khảo sát. Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh đã hiểu hơn về ý nghĩa của cuộc khảo sát, trách nhiệm của mình trong việc cung cấp thông tin và thoải mái hơn khi trao đổi các mặt hạn chế, chưa hài lòng khi thực hiện khảo sát qua nền tảng số.

Qua kết quả năm 2021, Bắc Kạn sẽ tiếp tục triển khai khảo sát Chỉ số DDCI trong năm 2022 và các năm tiếp theo thông qua nền tảng số nhằm nâng cao năng lực điều hành, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại tỉnh Bắc Kạn. Kết quả Chỉ số DDCI đã góp phần tích cực trong cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh khi năm 2021, Bắc Kạn đã vươn lên 11 bậc so với năm 2020, xếp thứ 48/63 tỉnh, thành phố. Đây là thứ hạng cao nhất từ trước đến nay của tỉnh.

Trong thời gian tới, Hiệp hội tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chỉ số thành phần của Bộ chỉ số, phương pháp tính điểm, xếp hạng, đối tượng khảo sát, phương pháp khảo sát... cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại tỉnh, đảm bảo kết quả khảo sát được khách quan, minh bạch, chính xác. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác rà soát, sàng lọc, lựa chọn các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh được lựa chọn tham gia khảo sát, đảm bảo tỷ lệ tham gia và chất lượng khảo sát đạt kết quả cao.

Về lâu dài, Bắc Kạn tiếp tục triển khai các giải pháp, hoạt động để nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố, các sở, ban, ngành nói riêng và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Bắc Kạn nói chung như: Tổ chức các chương trình Cà phê doanh nhân, các Hội thảo để tạo cơ hội đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, các cơ quan nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tìm giải pháp để nâng cao các chỉ số thành phần có điểm số thấp; đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền./.

Hương Lan