PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/02/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
ĐH Quốc gia Hà Nội lọt top 500 thế giới ở tiêu chí 'mức độ ảnh hưởng'
Phòng Thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha) vừa công bố kết quả xếp hạng Webometrics lần thứ nhất của năm 2024. Tại kỳ xếp hạng này, ĐH Quốc gia Hà Nội gia tăng vị trí trong top 700 thế giới và lần đầu tiên tiêu chí Mức độ ảnh hưởng lọt top 500 thế giới (vị trí 495).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

ĐH Quốc gia Hà Nội lọt top 500 thế giới ở tiêu chí 'mức độ ảnh hưởng'- Ảnh 1.

Top 10 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam trong bảng xếp hạng Webometrics tháng 2/2024

Theo đó, trong kỳ xếp hạng tháng 2/2024, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí số 1 Việt Nam và gia tăng vị trí trong bảng xếp hạng thế giới (từ vị trí 671 lên vị trí 649) và khu vực (vị trí thứ 11 Đông Nam Á – tăng 1 bậc so với kỳ trước và 140 châu Á – tăng 27 bậc so với kỳ trước).

Top 10 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam trong bảng xếp hạng Webometrics tháng 2/2024 gồm: ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Tôn Đức Thắng (vị trí 1054), Trường ĐH Duy Tân (vị trí 1115), Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (vị trí 1189), Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (vị trí 1312), Trường ĐH Bách khoa-ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (vị trí 1550), Trường ĐH Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (vị trí 1712), ĐH Đà Nẵng (vị trí 2057), Trường ĐH Cần Thơ (vị trí 2068), Trường ĐH Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (vị trí 2092).

Webometrics là Bảng xếp hạng tự động, đánh giá năng lực số hóa và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật của các cơ sở giáo dục đại học dựa trên các chỉ số về mức độ lan tỏa, ảnh hưởng của hệ thống website và thông tin trực tuyến (impact), độ mở về tài nguyên học thuật (openness) trên Google Scholar, và chỉ số trích dẫn khoa học trên hệ thống cơ sở dữ liệu Scopus (excellence) của một cơ sở giáo dục đại học.

Trong kỳ xếp hạng này, Webometrics vẫn duy trì phương pháp xếp hạng như ở kỳ tháng 1-2021. Cụ thể, tiêu chí "Presence" (Lượng tài nguyên số hóa) đã được loại bỏ trong phương pháp xếp hạng, tiêu chí Visibility (Mức độ ảnh hưởng) có trọng số cao nhất (50%), tiếp theo là tiêu chí Excellence (Sự xuất sắc) có trọng số 40% và tiêu chí Transperency (Độ mở học thuật) có trọng số 10% - trong đó, tiêu chí Transperency (Độ mở học thuật) đã tiếp tục mở rộng số hồ sơ nhà khoa học được xem xét và đánh giá trên cơ sở dữ liệu Google Scholar lên tới 290 hồ sơ (top 21-310).

Cũng trong kỳ xếp hạng này, ĐH Quốc gia Hà Nội lọt top 500 thế giới ở tiêu chí Impact – đã cho thấy mức độ lan tỏa mạnh mẽ, bền vững về nguồn tài nguyên số và uy tín học thuật của Đại học Quốc gia Hà Nội tới cộng đồng giáo dục cũng như toàn xã hội.

Theo baochinhphu.vn