PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 huyện Ngân Sơn
Chiều 9/1, huyện Ngân Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu chỉ đạo tại
Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 huyện Ngân Sơn

Năm 2022, tình hình kinh tế của huyện được duy trì, phát triển ổn định, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 19.540 tấn, đạt 104% so với nghị quyết đề ra. Cây công nghiệp ngắn ngày trồng được 695 ha, đạt 99,3%; tổng diện tích đất ruộng, soi bãi đạt giá trị 100 triệu đồng/ha/năm thực hiện được 850 ha, đạt 100%; cây lúa nếp thơm Khẩu Nua Lếch trồng được 124 ha, đạt 124%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 24,472 tỷ đồng, đạt 106%.

Các lĩnh vực văn hoá, thông tin, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; công tác xây dựng đảng được đẩy mạnh, hệ thống chính trị được tăng cường, củng cố đảm bảo hiệu quả và chất lượng hoạt động.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đạt thấp; tiến độ thực hiện các Chương trình MTQG, việc thực hiện các đề án còn chậm; tỷ lệ tiêm phòng gia súc không đạt kế hoạch; tình trạng vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, môi trường, khai thác khoáng sản trái pháp luật còn xảy ra...

Năm 2023, huyện Ngân Sơn phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 19.000 tấn. Diện tích trồng cây thuốc lá 700 ha; diện tích trồng cây lúa nếp thơm Khẩu Nua Lếch 150 ha. Tổng diện tích đất ruộng, soi bãi canh tác đạt giá trị 100 triệu đồng/ha/năm thực hiện 880 ha. Diện tích trồng rừng mới 450 ha; tỷ lệ che phủ rừng 66,7%. Thành lập mới 2 hợp tác xã. Có thêm 3 sản phẩm đạt OCOP trở lên. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, mỗi xã đạt thêm 1 tiêu chí trở lên. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 28 tỷ đồng…

Các tập thể, cá nhân nhận Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà huyện Ngân Sơn đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2023, huyện Ngân Sơn cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ như: Phát huy tốt các nguồn vốn đầu tư, thu hút đầu tư, phát huy nội lực để phát triển tiềm năng thế mạnh của huyện. Tập trung chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão cho Nhân dân trên địa bàn chu đáo, an toàn, chú trọng quan tâm đến các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, các đối tượng yếu thế; chú trọng công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, lâm sản, bảo vệ môi trường; bảo đảm công tác an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023…

Dịp này, huyện Ngân Sơn biểu dương, khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022./.

Theo baobackan.com.vn