PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội thảo về đầu tư phát triển các dự án chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Sáng 4/1, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình chủ trì Hội thảo về đầu tư phát triển các dự án chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Quang Nhất; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa; Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Tống Xuân Chinh; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hoàng Ngọc Đường; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp đầu tư chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội thảo

Tổng đàn lợn toàn tỉnh tính đến cuối năm 2022 là 168.645 con; số con xuất chuồng 220.335 con; sản lượng thịt lợn hơi đạt 14.531 tấn, tăng 108% so với cùng kỳ năm 2021; tính riêng tổng đàn lợn thuộc các trang trại của các doanh nghiệp, hợp tác xã chiếm gần 20% tổng đàn lợn toàn tỉnh, còn lại hơn 80% đàn lợn được nuôi quy mô hộ gia đình.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 16 dự án chăn nuôi lợn được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, có 5 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động với quy mô khoảng hơn 3.000 lợn nái, 29.000 lợn thịt/năm và 11 dự án đang thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng các hạng mục công trình.

Tại Hội thảo, các ngành chuyên môn, các địa phương đánh giá hiệu quả của các dự án chăn nuôi đã triển khai, những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai các dự án, qua đó đề xuất các giải pháp phát triển chăn nuôi lợn trên địa bàn như: Tỉnh cần có quy hoạch phát triển chăn nuôi tập trung; lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án chăn nuôi đủ năng lực; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, trong đó tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển chăn nuôi, định hướng phát triển chăn nuôi của tỉnh, tuyên truyền người dân chuyển đổi phương thức sản xuất chăn nuôi, phòng chống dịch cho đàn vật nuôi; chỉ đạo, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện các quy trình chăn nuôi an toàn sinh học; tiếp tục hướng dẫn các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết, củng cố các chuỗi liên kết để phát triển chăn nuôi bền vững…

Hội thảo cũng được nghe Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Tống Xuân Chinh định hướng, tư vấn cũng như thông tin rất cụ thể giúp chính quyền địa phương có định hướng trong chỉ đạo trong thời gian tới; đồng thời thông tin, trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp, nhà đầu tư có cơ sở ứng dụng công nghệ hướng phát triển chăn nuôi trang trại trong sản xuất kinh doanh.

Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Tống Xuân Chinh phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình khẳng định Hội thảo đã diễn ra thành công. Tại Hội thảo, đã có nhiều báo cáo tham luận, nhiều ý kiến đóng góp rất sâu sắc, tâm huyết, cung cấp thông tin, tư vấn góp ý đối với tỉnh Bắc Kạn và các doanh nghiệp đầu tư phát triển chăn nuôi lợn trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Bắc Kạn trân trọng tiếp thu những ý kiến góp ý để phục vụ cho công tác xây dựng chủ trương, chính sách, định hướng phát triển cũng như đề ra các giải pháp quản lý đối với các dự án đầu tư phát triển chăn nuôi lợn trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn, sau Hội thảo tiếp tục nhận được những ý kiến góp ý và sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng như các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham dự Hội thảo.

Trên cơ sở thực tiễn, đúc rút được những bài học kinh nghiệm, nhất là tiếp thu những ý kiến tại Hội thảo, UBND tỉnh sẽ giao các sở, ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đề xuất các chủ trương, định hướng, giải pháp phát triển chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các địa phương xây dựng quy hoạch các vùng chăn nuôi tập trung, đồng thời xác định vùng cấm chăn nuôi để có cơ sở định hướng, thu hút các dự án chăn nuôi cũng như dự kiến những dự án không phù hợp cần di dời nơi khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu tại Hội thảo

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ cùng doanh nghiệp, các nhà đầu tư khảo sát địa điểm phù hợp với quy hoạch liên ngành, đánh giá năng lực từng nhà đầu tư, tính khả thi của dự án, sự phù hợp với các tiêu chí lựa chọn của tỉnh đối với các dự án chăn nuôi lợn đề xuất mới; đối với những dự án đã được chấp thuận đầu tư, rà soát lại và có cách thức quản lý phù hợp với từng dự án. Với tinh thần “đồng hành cùng doanh nghiệp”, các sở, ngành, địa phương tăng cường hướng dẫn, tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục, triển khai các dự án, tổ chức các hoạt động sản xuất có hiệu quả. Đối với những dự án không triển khai được hoặc thực hiện không đúng cam kết, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì với các ngành liên quan và các địa phương kiểm tra, rà soát, sớm kiến nghị các biện pháp xử lý phù hợp, trong đó có biện pháp chấm dứt hoạt động và thu hồi đất đã giao thực hiện dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, định hướng phát triển chăn nuôi của tỉnh; tăng cường công tác quản lý chăn nuôi trên địa bàn đảm bảo phát triển bền vững, hiệu quả, ngăn ngừa các hành vi vi phạm. Các nhà đầu tư, doanh nghiệp khảo sát kỹ, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn và tranh thủ sự ủng hộ của người dân đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, thực hiện các thủ tục đảm bảo thực hiện dự án theo đúng quyết định phê duyệt dự án đầu tư của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật…/.

Hương Dịu