PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh tổ chức Hội thảo về phát triển nấm Linh chi dưới tán rừng
Chiều 27/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất chủ trì Hội thảo về phát triển nấm Linh chi dưới tán rừng và một số giải pháp phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu UBND tỉnh đến điểm cầu các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Dự Hội thảo tại điểm cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan, Tiến sĩ Lê Hoàng Thế - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hệ sinh thái The VOS và một số hợp tác xã tiêu biểu của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình nhấn mạnh, trong những năm gần đây, xu hướng sử dụng các dịch vụ và sản phẩm thảo dược để chăm sóc sức khỏe đã tạo ra tiềm năng thị trường lớn, tạo cơ hội phát triển cây dược liệu. Nhận thức được điều này cũng như thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung và tỉnh Bắc Kạn nói riêng trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2362/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển cây dược liệu tỉnh Bắc Kạn; triển khai thực hiện các đề tài, dự án về phát triển dược liệu, trong đó có nấm Linh chi, đồng thời ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, trong đó có dược liệu.

Tuy nhiên, việc phát triển cây dược liệu ở Bắc Kạn vẫn gặp nhiều khó khăn, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương, việc sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và xây dựng cơ sở hạ tầng cho phát triển cây dược liệu (như bảo tồn, chọn lọc, sản xuất và cung ứng giống chuẩn hóa) còn hạn chế, việc sản xuất, chế biến các sản phẩm từ dược liệu đạt các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y tế chưa nhiều.

Việc tổ chức Hội thảo này hết sức có ý nghĩa nhằm xác định những vấn đề trọng tâm, các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy nghiên cứu phát triển lâm sản ngoài gỗ, phát triển dược liệu dưới tán rừng, nhất là phát triển nấm Linh chi, là một hướng đi mới gắn với phát triển rừng bền vững; trao đổi vấn đề cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, tín chỉ Cácbon rừng và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thông qua Hội thảo hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân có liên quan những thông tin hữu ích, giúp lựa chọn phát triển lâm sản ngoài gỗ, phát triển dược liệu dưới tán rừng, từ đó đưa ra chiến lược đầu tư hiệu quả, tránh các rủi ro, các tác động tiêu cực; giúp cộng đồng dân cư có nhận thức đúng đắn về lâm sản ngoài gỗ, phát triển dược liệu dưới tán rừng và có trách nhiệm với môi trường tự nhiên.

Tiến sĩ Lê Hoàng Thế - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hệ sinh thái The VOS phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe Tiến sĩ Lê Hoàng Thế - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hệ sinh thái The VOS giới thiệu về phát triển nông nghiệp tái sinh; hiệu quả kinh tế từ cây keo lai; chia sẻ giải pháp phát triển nấm Linh Chi dưới tán rừng và kỹ thuật trồng nấm Linh Chi.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Mỹ Hải giới thiệu về một số giải pháp phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đối với rừng trồng sản xuất, rừng sản xuất tự nhiên, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng, trong đó có giải pháp trồng cây lâm sản dưới tán rừng.  

Các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ các vấn đề: Vai trò của việc phát triển lâm sản ngoài gỗ, phát triển dược liệu dưới tán rừng tác động đến đời sống kinh tế xã hội của người dân; định hướng phát triển các vùng trồng lâm sản ngoài gỗ, phát triển dược liệu dưới tán rừng trên địa bàn các huyện, thành phố; quan điểm của các ngành, địa phương về phát triển kinh tế dưới tán rừng nhằm nâng cao thu nhập, nâng cao mức sống cho người dân sống gần rừng, phụ thuộc vào rừng đồng thời bảo tồn các giá trị văn hóa và phát triển du lịch sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng, trong đó có phát triển cây nấm Linh chi, cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC,…), tín chỉ Cácbon rừng; các sáng kiến, giải pháp quản lý đảm bảo cho sự phát triển lâm sản ngoài gỗ, phát triển dược liệu dưới tán rừng.

Kết luận Hội thảo, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình bày tỏ cảm ơn và tiếp thu ý kiến tham gia của đại biểu. Với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết, ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, nhà khoa học và các chuyên gia tại Hội thảo có ý nghĩa quan trọng, giúp cho UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn có định hướng trong hoạt động phát triển lâm sản ngoài gỗ, phát triển dược liệu dưới tán rừng, phát triển rừng bền vững cần tập trung nghiên cứu trong giai đoạn tới, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công tác quản lý, khai thác hiệu quả, tiết kiệm, bền vững các nguồn tài nguyên rừng hiện có và bảo vệ môi trường sinh thái kết hợp với việc phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh.

Để phát huy tiềm năng về phát triển lâm sản ngoài gỗ, phát triển dược liệu dưới tán rừng và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại Hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đề nghị các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động trong công tác tham mưu, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực quản lý, tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình phát triển của từng địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện trong thời gian tới./.

Hương Dịu