PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Họp Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Chiều 10/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đại biểu dự họp

Theo báo cáo tại cuộc họp, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương, đến nay, công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai Kỳ thi trên địa bàn tỉnh đã và đang được thực hiện theo đúng kế hoạch. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt nên ít ảnh hưởng đến quá trình học tập, ôn tập của thí sinh và việc tổ chức Kỳ thi. Hình thức và phương án tổ chức thi cơ bản không thay đổi nhiều so với năm 2023 (có điều chỉnh, bổ sung một số nội dung chủ yếu về kỹ thuật) nên quá trình chuẩn bị và tổ chức thi có nhiều thuận lợi.

Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký dự thi, quy chế thi và điều kiện thực tế của các đơn vị, trường học, toàn tỉnh thành lập 14 điểm thi, trong đó thành phố Bắc Kạn 3 điểm thi; các huyện Ba Bể, Ngân Sơn, Chợ Đồn, Chợ Mới, mỗi đơn vị có 2 điểm thi; các huyện Bạch Thông, Na Rì, Pác Nặm, mỗi đơn vị có 1 điểm thi.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị Kỳ thi cũng gặp một số khó khăn trong việc bố trí điểm thi dự phòng, một số điểm thi phải bố trí tại trường tiểu học.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể; các thành viên Ban Chỉ đạo thi tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Thảo luận tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo bàn về một số giải pháp khắc phục những khó khăn trong công tác truyền thông khi diễn ra Kỳ thi; vấn đề đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho Kỳ thi; các giải pháp phòng chống thiên tai, bão lũ cho thí sinh...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các trường tập trung ôn tập cho học sinh, định hướng cách làm bài để các em có thể đạt được kết quả tốt nhất. Trong các hoạt động tập huấn sắp tới, đề nghị Sở lưu ý các nội dung kiểm soát học sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao; bên cạnh đó, cần làm tốt vấn đề bảo mật trong in sao đề thi, chọn những cán bộ in sao đề có kinh nghiệm, chỉ đạo các trường chuẩn bị tốt cơ sở vật chất ở điểm thi, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trước Kỳ thi.

Các cơ quan báo chí đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân, cấp ủy chính quyền các cấp, phụ huynh học sinh biết và chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho Kỳ thi, huy động sự vào cuộc của toàn xã hội để đảm bảo Kỳ thi diễn ra nghiêm túc.

Các cơ quan Quân sự tiếp tục chỉ đạo, quán triệt các lực lượng đảm bảo tốt nhất an ninh trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là vấn đề sử dụng công nghệ cao trong thi cử. Cơ quan Y tế chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm xung quanh khu vực diễn ra Kỳ thi.

Các ngành Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai, bão lũ, sẵn sàng các phương án để đảm bảo thí sinh cũng như giám thị đến điểm thi an toàn, đúng giờ.

Các huyện, thành phố rà soát lại các nhiệm vụ trong kế hoạch, đảm bảo an ninh trật tự khu vực thi; chỉ đạo các nhà trường đảm bảo cơ sở vật chất, đảm bảo phương án cung cấp điện; tổ chức tốt công tác tiếp sức mùa thi, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm xung quanh khu vực thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các cấp, các ngành, đặc biệt ngành Giáo dục và Đào tạo tạo điều kiện tốt nhất để Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế./.

Ngọc Tú