PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/01/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ba Bể tích cực chuyển đổi số
Thời gian qua, huyện Ba Bể đã quan tâm thực hiện chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, từng bước xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Huyện Ba Bể tổ chức Ngày hội chuyển đổi số tại xã Thượng Giáo cuối tháng 10/2023

Tại huyện Ba Bể, công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Riêng UBND huyện trong năm 2023 đã ban hành trên 30 văn bản chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn.

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện được quan tâm đầu tư; mạng viễn thông, mạng internet cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Hiện nay, trên 100% cán bộ, công chức UBND huyện, UBND các xã, thị trấn được trang bị máy tính có kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng và mạng Internet tốc độ cao. Bộ phận một cửa huyện và các xã, thị trấn được trang bị cơ bản những thiết bị phục vụ tổ chức, cá nhân giải quyết các thủ tục hành chính. Huyện cũng đã đầu tư hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến gồm điểm cầu chính tại trụ sở UBND huyện và 15 điểm cầu tại các xã, thị trấn. Trên địa bàn huyện hiện có 7 điểm wifi công cộng được đưa vào sử dụng nhằm phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ công mức độ cao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân.

Theo báo cáo của UBND huyện Ba Bể, hiện nay, 100% các văn bản đều được phân công xử lý, trao đổi, duyệt, ký, ban hành trên phần mềm, không ban hành văn bản giấy. Trong năm, UBND huyện đã cấp 44 chữ ký số cho công chức trực Bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã để thực hiện ký số các thành phần hồ sơ; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký sử dụng tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, theo đó có hơn 500 tài khoản đã đăng ký thành công. Hiện nay, tổng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện là 264 dịch vụ, trong đó có 212 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 52 dịch vụ công trực tuyến một phần. Tổng số hồ sơ phát sinh trực tuyến đến ngày 16/11/2023 đạt 1.252 hồ sơ, đạt 13%.

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, 30/40 trường học trên toàn huyện đã thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt; huyện cũng đã chỉ đạo triển khai thí điểm chợ 4.0, chợ thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ trung tâm huyện. Tỷ lệ doanh nghiệp trên địa bàn huyện sử dụng hóa đơn điện tử đạt 90%.

Thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn, huyện Ba Bể tích cực tư vấn bao bì, mẫu mã sản phẩm, quy chuẩn hàng hoá, hỗ trợ tem nhãn mác sản phẩm cho các hợp tác xã, cơ sở sản xuất; triển khai, phổ biến và tăng cường công tác hướng dẫn, tuyên truyền các hộ sản xuất nông nghiệp, người dân trong việc đưa các sản phẩm lên giao dịch tại các sàn thương mại điện tử như Voso.vn; Postmart.vn... Hiện nay, đã có 4 hợp tác xã trên địa bàn huyện (Yến Dương, Nhung Lũy, Hoàng Huynh, Dịch vụ tổng hợp Ba Bể) đưa 17 sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử postmart.vn và voso.vn, Egap, Cổng xúc tiến thương mại Bắc Kạn, Lazada Bắc Kạn; nhiều hộ sản xuất nông nghiệp có tài khoản bán hàng/gian hàng đưa nhiều sản phẩm lên Cổng kết nối cung cầu nông sản an toàn của tỉnh.

Phát triển xã hội số, toàn huyện Ba Bể đã thành lập được 15 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, 179 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn với 537 người tham gia nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số cho Nhân dân trên địa bàn; các Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã hiện đang đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Trong năm 2023, UBND huyện đã trao 22 điện thoại thông minh cho 22 hộ nghèo thuộc xã Thượng Giáo; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân nông thôn; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử của huyện, Đài Truyền thanh các xã, thị trấn để người dân, doanh nghiệp biết tham gia chuyển đổi số, sử dụng số hóa các lĩnh vực phục vụ đời sống.

Thời gian qua, Công an huyện đã tăng cường lực lượng xuống cơ sở thu nhận hồ sơ căn cước công dân (CCCD), hồ sơ định danh điện tử cho công dân đã cấp thẻ CCCD trên địa bàn; đến nay, đã kích hoạt 24.712 tài khoản định danh điện tử, chiếm 61% công dân đã có thẻ CCCD trên địa bàn huyện.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2024, huyện Ba Bể tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chuyển đổi số; giải pháp nhằm nâng cao hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh trực tuyến… nhằm thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số trên địa bàn./.

Hương Dịu