PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
[Infographics]: Định hướng phát triển thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Đề án thành lập thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn với mục tiêu xây dựng xã Vân Tùng thành thị trấn là đô thị trung tâm huyện lỵ, trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục, thương mại - dịch vụ của huyện Ngân Sơn và là đô thị tiểu vùng kinh tế phía Bắc của tỉnh Bắc Kạn. Thị trấn Vân Tùng được thành lập là cơ sở để thiết lập mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn, đảm bảo thực hiện tốt hơn chức năng quản lý hành chính lãnh thổ của chính quyền cơ sở.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData