PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/04/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn tổ chức sự kiện xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản phẩm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm năm 2022
Theo Kế hoạch số 278/KH-UBND vừa được UBND tỉnh ban hành ngày 27/4/2022, tỉnh Bắc Kạn tổ chức sự kiện xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản phẩm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm tại huyện Ba Bể trong các ngày từ 27/5 - 29/5/2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thu Cúc