PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kế hoạch tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với các hộ dân kinh doanh hoạt động du lịch cộng đồng tại các thôn: Bó Lù, Cốc Tộc, Pác Ngòi, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 327/KH-UBND tổ chức Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với các hộ dân kinh doanh hoạt động du lịch cộng đồng tại các thôn: Bó Lù, Cốc Tộc, Pác Ngòi xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thu Cúc