PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 38 từ 16/09/2024 đến 22/09/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh07:30Dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức tại Hà Nội
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh08:30Duyệt phóng sự và Chương trình văn nghệ Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên Hội trường tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)